Čo sa chystá…


Aktivity, ktoré nás čakajú…

V piatok k nám príde MIKULÁŠ, už sa všetci tešíme….

 

  • platby školného a stravného prosíme uhradiť  do 15.teho cez bankový účet ,ktorý nájdete v časti- platby ( info v MŠ )
  • prosíme Vás, aby ste nám oznamovali neprítomnosť detí v MŠ, nakoľko zisťujeme chorobnosť detí. Ďakujeme