Domov

Vitajte na stránkach

MŠ Hviezdoslavova 17

Moldava nad Bodvou

Školský rok 2021-2022

Informácie ohľadom choroby dieťaťa

 • Zákonný zástupca dieťaťa
  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v
  trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)
  písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (zabezpečí
  MŠ).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe – stiahnuť tu.                                                                                                            Lekár sa NIKDY nevyjadruje ku zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, že dieťa je zdravé a ani sa nevyjadruje ku spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie – vydá potvrdenie o chorobe.
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ z dôvodu:                                          
  • podozrenia na ochorenie COVID -19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
  • ochorenia na COVID – 19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným
   lekárom) 
 • Zákonný zástupca je povinný predložiť pri návrate dieťaťa do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
  Počet Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

—————————————————————————-

Karneval 2020 a fašiangová zábava( 8.2.2020)

Tradíciou v našej materskej škole býva organizovať karnevalovú zábavu v kultúrnom dome. Bolo tomu tak aj tento rok. Dňa 13.2. si všetky deti prichystali svoje karnevalové masky a kostýmy a vychystali sa na karnevalový bál. Deti privítal veselý dinosaurus Dino a biely jednorožec. Zábavu sme otvorili predstavením masiek.

Deti sa predstavili v rôznych originálnych a farebných maskách. Potom nasledoval program od veselého Dina. Počas programu deti tancovali súťažili a čo je najdôležitejšie celý čas sa výborne zabávali.

V závere zábavy sa vyhodnotili masky a deti dostali milý darček. V spolupráci s rodičmi si deti mohli pochutnať na výborných chlebíčkoch, šiškách a usmievavých maffinkách. Deti odchádzali zo zábavy plný zážitkov a dobrej nálady.

Po  vianočných prázdninách sme sa všetci stretli   a život v škôlke sa dostal do starých  koľají. Začali sme sa pripravovať na karneval.

 • Decembrové aktivity

December je u nás v škôlke mesiacom plných aktivít. Začína sa advent a s ním spojené  aktivity. Aby sme mohli našich rodičov pohostiť na besiedke, tak vo štvrtok 5.12. sme sa zahrali na pekárov a upiekli sme chutné medvedie labky. Šikovné rúčky, detí oboch tried starostlivo vtláčali cesto do formičiek, ktoré potom pani učiteľky odniesli do kuchyne , aby sa upieklo. Sladká vôňa sa niesla celou materskou školou .

6.12. do našej škôlky prišiel a nás neobišiel Mikuláš.Tento rok trošku skôr. Po úvodnom privítaní mu deti zarecitovali básne, zaspievali piesne a nasledovala najočakávanejšia časť, rozdávanie balíčkov.Dostal každý, balíček chutných dobrôt.Ďakujeme Mikuláš, príď zas o rok medzi nás.

9.12.2019 sme navštívili Gymnázium Š Moysesa, kde nás čakala zaujímavá potulka po škole. Vítal nás psíček so svojou mačičkou , aby nám ukázal priestory tejto našej strednej školy. Psíček  pre deti pripravil zaujímavé súťaže. Deti  hrali pexeso, vešali prádlo , súťažili v športovom slalome ,ochutnávali sladké a slané veci. Na záver deti vyfarbovali omaľovánky a psíček im odovzdal odmenu za splnené úlohy. Ďakujeme vedeniu za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

11.12 sme boli na generálke v kultúrnom dome. Naši najmenší stáli prvý krát na pódiu, kde už onedlho vystúpia pred svojich rodičov a veľký deň sa blíží.

12.12. sa konala vianočná besiedka detí oboch tried. Po úvodnej piesni a príhovore riaditeľka predstavili deti oboch tried svojim vianočným kultúrnym programom.Programom sa niesli vianočné piesne, básne aj tančeky. Sladké pohostenie, ktoré vykúzlili deti a vzájomné obdarúvanie vyčarovalo stav pohody a predvianočnej nálady. Ozajstné Vianoce, v kruhu svojej rodiny nás ešte len čaká. Želáme Vám, aby ste ich prežili v láske, v šťastí a v naplnení túžob a snov.

 

 • Prvácka pasovačka    

Bolo nám potešením, keď sme sa mohli zúčastniť  prváckej pasovačky ZŠ ČSA, ktorá bola 29.11.2019 v dopoludňajších hodinách v kultúrnom dome. Pred samotným aktom nás deti prekvapili krásnym kultúrnym programom v ktorom zazneli básne, piesne, scénky. Rozprávková motivácia na základe rozprávky : O psíčkovi a mačičke a Pipi dlhej pančuche nás zaviedla do školy, kde sa deti a zvieratka učili poznávať písmenká a číslice.

V ďalšej časti  prváci postupne vystúpili so svojou pani učiteľkou na javisko a deti veľkou ceruzou boli pasovaní za žiakov školy.

Je to veľmi pekná aktivita, hlavne pre prváčikov a zároveň aj pekná prezentácia vystúpení a tvorivej práce učiteľského kolektívu. Za to im patrí obdiv a poďakovanie.

 • Jabĺčko v rôznych podobách

Október bol mesiacom zdravej výživy ale aj spoločnej aktivity pod názvom: „Jabĺčko v rôznych podobách“ ktorú sme vyhlásili v spolupráci s rodičmi našich detí.Naša predsieň sa premenila na tvorivý jabĺčkový sad. Deti s rodičmi vytvárali jabĺčka doma a potom ich doniesli do MŠ. Za svoje krásne jabĺčka dostali rodiny poďakovanie a deti omaľovánku.Ďakujeme všetkým rodinám za tvorivé nápady a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Deň materských škôl

Každý rok všetky materské školy na Slovensku oslavujú svoj sviatok. Tento rok bol opäť iný. Dňa 5.11.2019 sa v kultúrnom dome predstavili všetky materské školy v meste, aby spoločne oslávili sviatok prezentovaním jednotlivých MŠ. Pozvanie prijal aj pán primátor, pani riaditeľky ZŠ, CVČ a pán riaditeľ ZUŠ.Naša  MŠ sa prezentovala dramatizáciou rozprávky o  šípovej Ruženke.Na úvod aj na záver sme spoločne zaspievali našu hymnu a pokračovali sme aj v MŠ. Deti k svojmu sviatku dostali sladkú odmenu -kinder vajíčko. Ďakujeme školskému úradu za zorganizovanie tohto podujatia a detičkám sa skvelý herecký výkon.

 • Viacboj všestrannosti

Každý rok organizuje naša MŠ okresné majstrovstvá vo viacbojoch všestrannosti detí predškolského veku. Tejto súťaži predchádza školské kolo  a najlepší športovci reprezentujú svoju MŠ. Okresný pretek, ktorý sa konal 21.10.2019 v telocvični ZŠ ČSA  sa zúčastnilo 10 MŠ a majstrom okresu sa stali športovci z MŠ ČSA sVjM z  Moldavy nad Bodvou.Našu MŠ reprezentovali tieto deti: Leo, Martinka,Laura a Kristián. Ďakujeme za skvelé výkony a reprezentáciu.

 • Zdravá výživa- ochutnávka
 • Hýb sa materská škola
 • Olympiáda Severáčikova
 • Škôlkarská pasovačka

Každoročne vyprevádzame deti do základnej školy. Tento školský rok nám odišlo do školy 11 deti a na miesto nich prišli noví malí škôlkári A ako sa sluší a patrí treba ich privítať do našej škôlkarskej rodiny. Robíme to na školskom dvore za účastí všetkých detí a rodičov. Je to aktivita, ktorá sa volá : Škôlkarská pasovačka – Zoznamovacie popoludnie.Stalo sa to 11. 9. 2019. Krásne, slnečné a ešte letné popoludnie, vyzdobený dvor prezrádzal, že sa uskutoční niečo zaujímavé a veselé.Všetkých prítomných a deti privítala pani riaditeľka Mgr. Viera Lukácsová.  12 lienok pasovali a vítali do školskej rodiny veľkí predškoláci. Každá lienka si kľakla na vankúšik a starší kamarát ho pasoval lienkou na rameno. Lienky sa zase svojim odtlačkom pršteka zapísali do kroniky a do škôlkarskej  rodiny : ŠTVORLÍSTOK.Starší predškoláci Včielky  svojim kamarátom pripravili krásny program. Záverečný spoločný tanec na pesničku: Keď si šťastný…..ukončil slávnostný akt. Potom nasledovalo pohostenie, zoznamovanie rodičov a vzájomná výmena rodičovských skúsenosti.Pohostenie pripravili nové mamky pre deti ale aj  pre rodičov. Hudba, veselosť, vrava ktorá sa niesla školským dvorom upevnila vzťahy medzi deťmi, rodičmi a učiteľkami.Tešíme sa na spoločné stretnutia.


Olympiáda Severáčikova- 17.9.2019

—————————————————————————

Hýb sa Materská škola- športové popoludnie-19.9.2019

————————————————————————–

Prvý deň v škôlke- vitajte- v školskom roku 2019-2020

————————————————————————–

Školský rok 2018–2019

 Nočný spánok

K posledným júnovým aktivitám patrí aj nočný spánok v materskej školy pre deti, ktoré odchádzajú do školy. Pozvanie prijalo10 deti.

Stretnutie bolo o 18.30 v materskej škole. Po krátkej rozlúčke s rodičmi sa deti trocha pohrali s hračkami. Po presune na dvor bolo oficiálne zahájenie, kde pani riaditeľka Vierka všetkým vysvetlila postatu a cieľ  stretnutia. Po krátkej diskotéke v triede i vonku, ktorá bola obohatená farebnou hudbou, nasledovala spoločná večera v altánku. Dobrá pizza chutila každému.

Čakali sme na príjemné zotmenie, lebo sme pozorovali nočnú oblohu a hľadali sa poklady po celom dvore za pomoci bateriek. Každý našiel 3 poklady a potom na základe troch indícii sa našiel veľký darček s množstvom malých predmetov. Zaujímavá bola i prechádzka hlavnou ulicou ,keď sme išli hľadať naše tablo. Na cestu sme si svietili znova baterkami.

Po všetkých týchto  úkonoch nasledovala pyžamová párty.  Za svoju odvahu a statočnosť, že vydržali noc bez rodičov, dostali deti diplomy a malé darčeky podľa vlastného výberu, ktorý im ponúkal : „ stolček prestri sa „ Bolo tam množstvo predmetov pre chlapcov i dievčatá. Spánok, ktorý nasledoval bol tichý, ničím nerušený a hlavne bez plaču. Ráno boli všetci pyšní samy na seba, že to dokázali.

Po chutných raňajkách, ktoré pripravili pani učiteľky nasledoval deň ako iný,  plný zábavy, učenia a plnenia povinnosti.

Rozlúčka s MŠ

Rozlúčka detí s materskou školou patrí medzi tie krásne aktivity, ktoré deti prežívajú emocionálne, uvedomujú si, že ich čaká niečo nové.

    Naša rozlúčka sa konala 20.06.2019 v dopoludňajších  hodinách. Veľký podiel na rozlúčke mali  naši rodičia, ktorí sa zúčastnili  pri výzdobe celého vonkajšieho areálu a pripravili pohostenie pre deti  i pre rodičov.

Tento rok sa výzdoba niesla v duchu : „ včielok“ ,nakoľko deti, ktoré odchádzajú do školy sú z triedy včielok. Dvor bol vyzdobený balónmi, kvetmi ba aj tablo, ktoré vytvorila jedna mamička malo motív včielok.

Jedenásť našich včielok: Zuzka, Daniel, Peťko Lili, Tomi, Zara, Rebeka, Oliver, Simonka, Sebko a Scarlett predviedli krásny kultúrny program, zaspievali, zatancovali, zahrali scénky a zamávali materskej škole.

     Sľub, ktorý predviedli  pred veľkou ceruzkou, ich zaväzuje k usilovnej a svedomitej práci, ktorou potešia rodičov a samozrejme aj nás.

Príhovor pani riaditeľky Vierky a jednej mamičky chytili každého za srdiečko a nie jednej mamke i učiteľkám sa skotúľali slzy dojatia.

Našim budúcim prváčikom želáme šťastné a krásne prežitie prázdnin a v septembri úsmev na tvári, aby veselo vykročili na cestu nového poznania.

V novembri na spoločnom škôlkarskom stretnutí sa s nami podelia o svoje zážitky a úspechy.

                              Všetko najlepšie naše včielky. 

Koncoročný výlet.

Koniec školského roka spolu s teplým počasím nesie aj pečať rôznych podujatí a medzi ne patrí aj koncoročný výlet.

Na výlete sa spolu s deťmi zúčastnili aj rodičia a pedagogickí pracovníci. Program výletu bol pestrý. Čo nás tam čakalo? – nevšedný výlet s historickou železnicou. Jazda zeleným údolím očaril nás všetkých . Deti videli prácu sprievodcov, výpravcov či výhybkárov a oboznámili sa s históriou  železničky.

Trať je dlhá 4 km. Čermeľ – Alpínka. Využili sme príležitosť pozrieť predstavenie šaša Kraka, ktorý zaujal  malých i veľkých, točil vlajkami a ohnivými palicami, manipuloval rôznymi predmetmi a pod.

Zážitky z výletu uzavreli v lesoparku , v rekreačnom stredisku  Alpinka, ktorý ponúkal množstvo detských hier a zábavy.  Obed pre deti i rodičov v príjemnej reštaurácii osviežil pobyt na teplom slniečku.

Aj z tohto vydareného výletu si deti odnášali malý darček. Je nám potešením, že sa stávame súčasťou detskej radosti .

Návšteva v 1. ročníku ZŠ na ulici ČSA.

Dňa 5.6.2019 sme sa s deťmi vybrali na poslednú návštevu do ZŠ na ulici ČSA. Tento rok sme spolupracovali s pani učiteľkou Debnárovou a s jej žiakmi 1.C triedy.

Čakala nás usmiata pani učiteľka  a deti. Všetci nás privítali textom, ktorý bol napísaný na tabuľu: „Vítame Vás v 1.C triede“. Spoločná hodina bola motivovaná  príbehmi z čítanky.  Jeden bol o lentilkách, na ktorom si deti precvičili farby a písanie farieb na tabuľu. V druhom texte, ktorý čítali žiaci,  si naše deti mali zapamätať  postavy, ktoré v tomto príbehu vystupovali a s ich menami prevádzali hry so slovami. Na veľkých kockách  si deti precvičovali počet guličiek a súčet guličiek.

Spev piesne:“ Keď si šťastný“ a krátka prstová rozcvička ich navodila na ďalšiu úlohu, kde naše deti pracovali na pracovnom liste a plnil rôzne úlohy. Starší kamaráti im radili a hodnotili ich výkony. Naše deti boli veľmi šikovné a každú úlohu dokázali splniť. Hodnotenie žiakov bolo veľmi pozitívne. Každý škôlkár  dostal jednotku s hviezdičkou.

Ani sme sa nenazdali a bolo koniec spoločnej vyučovacej hodiny. Pani učiteľka zo školy pochválila naše deti, že nevykrikujú a pekne sa hlásia. Školáci ich odmenili diplomom za splnenie úloh a drobnú sladkosť a darček. Aj naši škôlkari pripravili peknú pohľadnicu s venovaním a kvietok s lízankou. Pre celú triedu sme venovali  obraz SOVIČKY nakoľko ony sú trieda sovičiek. Sovička im bude zdobiť triedu ešte ďalšie tri roky pokiaľ budú na 1 stupni.

Celú hodinu sme ukončili pozvaním žiakov 1 ročníka do našej MŠ, kde im zahráme divadielko: „Ruženku“ a spoločne sa zahráme na školskom dvore.

Želáme žiakom šťastné ukončenie školského roka a krásne slnečné prázdniny plné zážitkov a načerpanie nových síl do druhého ročníka.  

 MDD-náš veľký sviatok detí

Plavecký výcvik

Od 20.5.2019 do 24.5.2019 sa naše deti zúčastnili plaveckého výcviku v Buzici.

15 deti , ktoré boli zadelené do 2 skupín sa hravou formou zoznamovali s vodou a imitačným spôsobom sa zoznamovali s technikou plávania.

Deti mali obrovskú radosť z vody a  boli veľmi disciplinované. Kým jedna skupina bola vo vode, druhá skupina sa prechádzala po Buzickom hospodárskom dvore, kde boli hospodárske zvieratá/ krava, ovce, kozičky, sliepky a kohút, zajace/. Prechádzka popri jazierku im spestrila čakanie na plávanie. V piatok dostali deti mokré vysvedčenie za svoju statočnosť a odvahu. 

 

Deň mlieka.

Zábavné a poučné predpoludnie pripravili pre skupinu našich štyroch detí i pre ostatné deti z materských škôl v Moldave nad Bodvou kolegyne  z materskej školy „ Stonôžka“

Aktivita pod názvom: „Deň mlieka“ mala  za úlohu ukázať a zdôrazniť význam mlieka a mliečnych výrobkov pre ich zdravie

Deti riešili logické a vedomostné úlohy. Umelecká kreativita a tvorivosť sa prejavila pri spoločnom vyzdobovaní džbána. Rýchlosť a šikovnosť si deti vyskúšali pri prenášaní krabíc s  mliečkom do improvizovaného obchodu na fúriku. Dojenie  kravy si zase vyskúšali na improvizovanej kravičke, kde vemeno bolo vytvorené z gumených rukavíc.  Za každú splnenú úlohu dostali družstva bod , ktorý bol vo forme mliečka. Každé družstvo malo svoj veľký pohár a do toho pani učiteľky prilievali mliečko , ktoré potom spoločne vypili.

Pohostenie, ktoré pripravili pani kuchárky bolo tiež vo forme zdravej výživy a k tomu samozrejme rôzne druhy mlieka / jahodové, orieškové a pod./

Do materskej školy si naše deti / Amy, Kamilka, Sebastian a  Martinka/ priniesli pekné upomienkové darčeky a veľa pekných zážitkov, s ktorými sa podelili so svojimi kamarátmi.    

 

 

PREDNES POÉZIE A PRÓZY

V mesiaci marec sa už niekoľko rokov pripravujeme na okresné kolo prednesu poézie a prózy, ktoré organizuje Materská škola Jasov.

Tomu však predchádzalo  školské kolo prednesu poézie a prózy, ktoré bolo 20. 3. 2019 na pôde našej materskej školy.

Vkusne vyzdobená trieda s nástenkou, kde bola múdra sova, ktorá čítala zvieratkám z knihy ich motivovala k prednesu. Avšak motív sovičky figuroval i na diplome a tiež na značke, ktorú mali deti pripnutú počas prednesu na tričkách. Básne, ktoré deti prednášali si osvojili len pravidelným čítaním a opakovaním pred popoludňajším oddychom. Deti prežívali vážnosť tejto udalosti, dali do prednesu celu svoju osobnosť, pracovali s intonáciou hlasu a s pocitom, že prednášajú pred publikom, ktorý tvoril celý kolektív materskej školy.

Každý prednes bol odmenený potleskom , ktorý bol motivačným prvkom pre deti. Vyhrali všetci pretože už to, že dokázali predstúpiť pred kamarátov bolo pre nich veľkou výhrou.

Za svoje poetické a herecké výkony dostali deti diplom a krásnu vymaľovanku, ktorá bola zároveň aj poďakovaním za to, že splnili úlohu a nakreslili doma s rodičmi ilustráciu, k prečítanej rozprávke a prácu priniesli do MŠ, ktorá zdobí interiér materskej školy.

Do okresného kola prednesu poézie a prózy postupila Zara a Lily Gratulujeme za peknú prezentáciu.

VYNÁŠANIE MORENY

Aj táto spoločenská aktivita sa prevádza každoročne v našom meste v marci.  Tento akt súvisí s vyháňaním zimy a s nástupom nového ročného obdobia: jari.

Krásny piatkový deň 22.3.2019 plný slniečka, jarnej vône a dobrej nálady. Energiu, ktoré dáva slniečko ľudom a prebúdzajúcej prírode je sila, ktorú motivuje ľudí k úsmevu, k dobrej nálade a chuti do života.

Slávnosť otvorila riaditeľka MsKS a tiež sa prihovorila vedúca masmediálneho strediska, ktorá si zaspomínala na predošle časy, ktoré súviseli s vynášaním Moreny v našom meste. Bábka na drevenej tyči sa podpálila a vyhodila sa do našej riečky Bodvy. Tento akt previedol pán primátor.

Celú ľudovú atmosféru vytvorili žiaci ZŠ na ulici ČSA, ktorí pripravili krásny ľudový program. Aspoň tak sme sa mohli preniesť do čias, kedy žili naše staré mamy .  Krásne ľudové piesne a tance podfarbili vážnosť a zároveň veselosť tejto aktivity.

Ďakujeme vedeniu mesta za prvé jarné pohladenie.  

Marec mesiac kníh

DOD- ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou

 Dňa 12.3. ZŠ ČSA pozvala našich predškolákov na DOD pod názvom: „Polepetko stretáva pirátov.“ V priestoroch školy sa konala prezentácia pre rodičov a malých pirátov.  Deti dostali pirátske čiapky a znak, na ktorý si pripínali stužky, keď prešli niektoré aktivity. Triedy boli upravené na uskutočnenie rôznych aktivít. Každá aktivita v jednotlivých triedach sa niesla v duchu pirátov a trvala asi 30 minút. Po privítaní a krátkom programe sa deti rozdelili  niekoľkých skupín. My sme sa presunuli do telocvične, kde nám školáci predviedli tanec na pieseň: Moje telo. Potom nasledovali cvičenia na rôznych  náradiach. Deti preskakovali prekážky, liezli v tuneli, s kolobežkami predviedli slalom a poslednou disciplínou bolo skákanie na trampolíne, ktoré bolo najzaujímavejšie.

So zábavou sme pokračovali v počítačovej miestnosti, kde malo každé dieťa počítač a za úlohu mali vymaľovať pirátsku loď. Táto činnosť sa deťom veľmi páčila. Bola lepšia ako len kresliť farbičkami. V ďalšej triede už na deti čakala veľká pirátska loď bez posádky. Deti si rýchlo posadali, vzali veslá a začala sa plavba po mori so zaujímavou pesničkou. Rytmus piesne dotvárali ozvučnými trubicami. V predposlednej triede pirátska loď doplávala na neobývaný tajuplný ostrov. Na ostrove s ďalekohľadmi  objavovali zvieratká, ktoré tam žijú na stromoch, plaza sa po piesočnatej pláži, alebo plávajú p mori.. Názvy zvierat deti pomenovali po slovensky a potom aj po anglicky. V poslednej pirátskej triede ich čakal Polepetko. Deti mali za úlohu správne poukladať puzzle vedľa  na interaktívnej tabuli, čo Polepetko poplietol. Pri poslednom stanovišti boli už deti vyčerpané z toľkých zaujímavých zážitkov a z dlhého cestovania ale piráti ich čakali s občerstvením  a darčekmi, ktoré deti dostali za splnené úlohy.

Deň otvorených dverí sa ukončil v telocvični na trampolíne a deti odchádzali domov s balónmi, s peknými kľúčenkami a krásnymi zážitkami. Ďakujeme vedeniu ZŠ ČSA a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  V ZŠ SEVERNÁ MOLDAVA NAD BODVOU

Dňa 13. 3. 2019 sme sa s budúcimi prvákmi zúčastnili na Dni otvorených dverí v ZŠ Severná. Našich škôlkarov privítali okrem riaditeľky a učiteľov ZŠ aj žiaci vyšších ročníkov. Privítali nás „piráti na pirátskej lodi“ s krátkou humornou scénkou. Naše deti mali za úlohu pozbierať všetky „poklady“, ktoré sa nachádzali v budove školy. Išli sme teda hľadať a zbierať poklady vo forme pečiatok. Viedla nás pani učiteľka Mgr. Jana Trembová.

 1. aktivita: učebňa matematiky – deti si mali plniť rôzne úlohy:
 • včielka BEE-BOT na potulkách mestom – upevňovali pojmy vpravo/vľavo, hore/dole
 • na IT vymaľovali panda medvedíka
 • na tabletoch plnili rôzne úlohy
 • skladali puzzle
 1. aktivita: V školskej čitárni deti mali za úlohu:
 • stavať z určeného počtu kociek rôzne stavby
 • skladali rôzne útvary z domino kociek
 1. aktivita: V telocvični na deti čakali pohybové aktivity:
 • prejsť cez prekážkovú dráhu – liezť, podliezať, preskakovať prekážky, slalomový beh, skákať na skákacej lopte
 • liezť po horolezeckej stene
 • skákanie na trampolíne
 1. aktivita:
 • ďalekohľadom hľadali zvieratá, ktoré boli ukryté na rôznych miestach v triede
 • tieto zvieratá pomenovali aj po anglicky
 1. aktivita: V poslednej miestnosti si deti mali vyfarbiť ChipMann-ka a dostali ďalekohľad.

Pri každom stanovišti deti dostali pečiatku/poklad  za absolvovanie úlohy. Keďže deti už aj vyhladli aj vysmädli, čakalo ich chutné občerstvenie vo forme pudingu s piškótami a ovocného džúsu. A kým pre nich rodičia neprišli, mohli sa zabávať na diskotéke. Pri odchode domov deti dostali aj krásny balón. Ako každý rok, aj v tomto školskom roku bol Deň otvorených dverí v  ZŠ na ulici Severnej v Moldave nad Bodvou veľmi peknou a vydarenou akciou. Ďakujeme pekne za pozvanie

 

 

 

Marec mesiac kníh

O tom, že deti majú svoj sviatok, keď majú narodeniny alebo meniny, to ony vedia. Ale o tom, že i knihy majú svoj sviatok sa vždy dozvedia v mesiaci marec, kedy knihám venujeme oveľa viac pozornosti.

Celý týždeň sa táto téma prelínala vo všetkých edukačných aktivitách .

Rozprávky sa prelínali v matematike, výtvarnej výchove v telesnej či v hudobnej výchove. Deti riešili matematické úlohy v spojení s rozprávkou, lepením zhotovovali záložky a spoznávali jej význam pri hre a zábave s knihou. Svoje pocity a zážitky z čítania vyjadrovali deti v kresbách pri hre na ilustrátorov.

 Vedomostný kvíz, ktorý sme previedli s deťmi predškolského veku overil, aké vedomosti deti nadobudli v priebehu týždňa o knihe a o rozprávkach. Deti boli rozdelené do 3 družstiev a plnili rôzne úlohy ako poskladať postrihaný obrázok a pomenovať rozprávku, spoznať názov podľa rekvizít, ktoré sú v rozprávke či spoznať rozprávku podľa textu či pesničky. Plnenie úloh ich viedlo k tímovej spolupráci, rešpektovať hovoriaceho, zodpovedať za svoje družstvo. Spoločné vyriešenie krížovky, kde vylúštenie bolo „ KNIHA“ , kde si deti vysvetlili význam slov: „ Kniha je najlepší  priateľ človeka“ Za svoje výkony dostali deti omaľovanku a drobnú sladkosť.

Jedno predpoludnie 6.3.2019 patrilo návšteve  mestskej knižnici, kde vďaka tete knihovníčke spoznávali priestory knižnice, detské oddelenie, i postup, ako sa majú zapísať do knižnice a stať sa jej členmi .V spolupráci s tetou si upevnili poznatky z čoho sú knihy vyrobené, ako sa k ním chováme, načo sú ľuďom knihy, ako ich triedime a podobne. Téma : Kniha je v MŠ aktuálna celý rok .Za pomoci kníh a obrázkov , pomocou priamych zážitkov učíme deti hravou formou spoznávať svet a život okolo nás.

„ Kniha je ľuďom tým, čím krídla vtákom“

Muzikál ZUŠ

Základná umelecká škola pripravila pre deti materských škôl dňa 27. 2. 2019 muzikál pod názvom „A najprv tri úlohy“ ktorý učaroval našim deťom.Pre našu materskú školu a najmä pre nás učiteľky bolo potešením, že slová pesničiek, ktoré tam odzneli napísala naša bývala žiačka Miška Hudáková.     Výkony deti boli odmenené potleskom. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Fehérovej. Takéto vystúpenie detí vlastne motivuje budúcich školákov, aby navštevovali aj literárno – dramatický krúžok v ZUŠ v Moldave nad  Bodvou.

KARNEVAL

Keď šašovia ožívajú, karnevaly začínajú,

šašo Jašo šaškuje s loptičkami žongluje.

Téma karnevalu je pre deti veľmi milá, radostná, tvorivá a emotívna. Celá materská škola ožila výzdobou, na ktorej sa podieľali deti. Vznikli tak girlandy, šašovia, škrabošky a masky. Formou rozprávky, rozprávania a obrázkov sa predstavili fašiangové zvyky a obyčaje.

A konečne 6.2.2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v našom meste sa začala zábava aj pre naše deti. O zábavu sa postarala firma pod názvom: BABY SITTING. Masky ako Miki a Mikinka pomáhali konferencierke zabávať deti. Deti sa najprv prešli v svojej paráde, aby prítomní videli ich pekné masky, potom všetkých privítala pani riaditeľka, ktorá potom odovzdala slovo zabávačke. Masky sa najprv na hudbu rozcvičili, zatancovali a predstavili sa .Na karnevale nechýbali zvieratká, princezné, bojovníci. Aj kolektív učiteliek a personál sa zabával v zaujímavých maskách.

Nechýbalo pohostenie, ktoré vzniklo za pomoci rodičov a kolektívu materskej školy. Chutné boli šišky, chlebíky a drobné koláče.

Záver patril rozdávaniu cien. Deti dostali krásnu plyšovú hračku a spomienky, ktoré ostanú dlho v pamäti deti.  

————————————————————————–

Škriatkoviny.

Toto cestou sa chceme poďakovať vedeniu slovenského Gymnázia v Moldave nad Bodvou. Dňa 30.1.2019 pozvali našich predškolákov na zaujímavé predpoludnie.

Privítal ich škriatok Miško. Pripravil pre nich zábavu na celú hodinku. Deti súťažili, hľadali rozdiely v obrázkoch, spievali a tancovali. Nakoniec vyfarbovali škriatka. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila, boli veľmi disciplinovaní a odniesli si dobrú náladu a pekné zážitky. Škriatok Miško bol veľmi šikovný a milý k deťom. Jeho príjemný a upokojujúci hlas pôsobil na deti veľmi motivujúco. Jeho pomocníci boli tiež veľmi aktívni a mali pekný prístup k deťom. Aj takto môže vyzerať spolupráca materskej školy so strednou školou v meste.

——————————————————————————-

 Predvianočné aktivity

Vianočné pečenie“

Aké by to boli Vianoce, keby aj v MŠ nebolo cítiť vôňu koláčikov, klinčekov, vanilky či ihličia.

V pondelok 10.12.2018 piekli deti obidvoch tried kokosové vianočné koláčiky. Deti najprv spoznávali suroviny na prípravu cesta. Najväčším zážitkom bolo pre nich dávanie cesta do formičiek. Niektorým deťom to šlo veľmi šikovne. Po upečení a vyklopení pečiva z formičiek sa objavili cukrové žabky, oriešky, rohlíčky a iné zvieracie motívy.

Všetky tieto koláčiky ponúkali deti rodičom i všetkým prítomným na vianočnej besiedke.

VIANOČNÁ BESIEDKA

Bola raz jedná malá hviezdička, zviedla ju mliečna, mliečna cestička, zvolala zbohom družice chcem vidieť svetov tisíce“ .

Aj k nám priletela hviezda, ktorá videla našu krásu , našu vianočnú výzdobu a vyobliekané deti.

Pani riaditeľka ju privítala na našej vianočnej besiedke, usadila ju aby videla dokonalé herecké výkony našich deti  a zároveň privítala širokú škôlkarskú rodinu, ktorá pozostávala z rodičov, starých rodičov a ostatných hostí.

Naši najmenší boli úžasní, predviedli tanec vločiek, chlapci prišli zvonením na zvončeky. Ukázali scénku o malom Jezuliatku i o tom ako sa prišli pokloniť pastieri Ježiškovi .

Celý program bol popretkávaný pesničkami a vinšmi.

Program 2. triedy zahájili taktiež snehové vločky, ktoré zasnežili celú krajinu a pozorovali čo sa deje v zasneženom lese.  Pri jedličke sa odohrával ďalší dej so zvieratkami, ktoré obdivovali jej krásu. Tá im ponúkla darčeky pre deti. Piesne, básne a vinše z úprimného srdiečka vyjadrovali lásku, radosť a čistú dušu detičiek.

Záverečný tanec 2. triedy vyprovokoval rodičov k veľkému potlesku.  Naša hviezdička však pomáhala pani riaditeľke pri rozdávaní darčekov pre deti i pre rodičov.  Hviezdička videla krásne škôlkarské Vianoce a tešila sa, že môže priletieť aj na budúci rok na Zem medzi deti. A teraz sa už naše deti tešia na Vianoce v kruhu svojich blízkych.

Želáme im veľa pohody, zdravia a splnenie ich všetkých snov a túžob, ktoré ukryli do listu písaného Ježiškovi.

Šťastné a veselé Vianoce a v do nového roka veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Zvončeky už  zvonia a ihličie vonia. Svetla sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve . Preto krásne sviatky majte v pohode ich prežívajte.

  DIVADELNÉ PREDSTAVENIE:

Pekný vianočný darček  dostali deti v podobe divadelného predstavenia, ktoré zavítalo k nám do materskej školy dňa 11.12.2018. V hudobnej škole uja Doremifa spoznávali hudobné nástroje aj zahrali si na nich. Niektoré deti zatancovali v Labuťom jazere. Počas predstavenia si deti aj zaspievali.

      Koncert v ZUŠ:

Hneď na to sme sa s 2. triedou vybrali do ZUŠ na vianočný koncert. Všetky deti privítal pán riaditeľ, ktorý poprial deťom krásny umelecký zážitok , ktorý sa deťom aj splnil. Deti videli úžasne talentovaných žiakov, ktorí  spievali, hrali na hudobných nástrojoch a tancovali. Záverečné vystúpenie školského orchestra a vianočné pesničky , ktoré zazneli v jeho podaní naladili skutočne vianočnú atmosféru.

   Mikuláš v MŠ.

Pred oknom, za oknom  stojí Mikuláš, čože to Mikuláš v tomto koši máš, cukrovú panenku, pre dobrú Marienku

pre zlého Janíčka prútená palička.

A prišiel tak dlho očakávaný pre deti deň. Príchod Mikuláša sa spája so slušným správaním, s množstvom sladkostí, s učením mnoho básničiek a pesničiek.

Deň pred Mikulášom deti dali do okienka veľký červený batoh a želali si, aby ten batoh bol naplnený darčekmi pre každého.

Tešili sa na druhý deň ráno, keď zbadali, že tam batoh už nebol a zrejme ho Mikuláš zobral naplniť. A veru tak aj bolo.

Náš Mikuláš ohlásil svoj príchod klopaním palicou na okno a vliekol za sebou veľké batohy pre 1 i 2 triedu. Pri tom mu pomáhali čert a snehulienka.

Deti ako sa patrí a sluší privítali vzácnych hostí básničkami a pesničkami. Aký by to bol Mikuláš, ktorý by nemyslel  na pani učiteľky, ktoré boli tiež celý rok dobré a poslušné a aj ony dostali balíček.

Spoločné fotenie oživilo celý program.

Keď sa pomaly blížil jeho odchod, deti sľúbili, že budú poslušné zase celý rok, aby zase prišiel medzi nich.

Po jeho odchode však nebol koniec mikulášskej slávnosti. Nasledovala diskotéka oživená množstvom tanečných súťaží ako: stoličkový tanec, sochy a iné.

Celé slávnostné predpoludnie sme ukončili chutným obedom.


Stretnutie bývalých škôlkárov

Ubehlo už 5 mesiacov, čo sme nevideli naše deti, ktoré ukončili dochádzku do MŠ v júni tohto roku. Odišlo  13 deti a zasadli v septembri do školských lavíc. Začala sa pre nich nová etapa v ich živote. Svoje hračky nahradili písankami, knihami a žiackou knihou.

A my učiteľky MŠ sme boli veľmi zvedavé, ako sa im vodí. Preto  sme ich pozvali do materskej školy na stretnutie, ktoré organizujeme už niekoľko rokov. Tento rok sme to urobili v stredu 22.112018. Z 13 deti prišlo 8 deti.

Šťastné, usmiate a nedočkavé vchádzali do škôlky. Samozrejme ich sprevádzali rodičia. Pani riaditeľka privítala prítomných a začala sa rozprava. Deti sa rozhovorili svojej pani učiteľke, o kamarátoch a tom čo ich baví najviac, čo sa učia. Svoje vedomosti previedli aj nám, pretože nám čítali zo šlabikára, počítali, ukázali ako píšu a žiacke knihy. Deti sa natešene správali  a veselo si zaspievali prvácku pesničku a nezabudli ani na tú, čo spievali v materskej škole: Keď si šťastný…

Svetoznámy perník  a čajík od pani kuchárky im veľmi chutil a spríjemnil posedenie.

Do školskej kroniky sa deti zapísali a spečatili, že sa stretnutia zúčastnili. Domov odchádzali s oživenými spomienkami, pretože im jeden ocko pán Oravec pripravil cédečko s rôznymi udalosťami v MŠ, kde hlavnú úlohu zohrávajú ony.  Je to prierez ich 3 ročného života v rodine materskej školy, ktorý zachytáva rôzne situácie v materskej škole/ oslavy, obed, nočný spánok, plavecký a pod./

Darček, ktorý im pripravili pani učiteľky : vianočná záložka do knihy, ceruzka a drobná sladkosť ich určite potešila. Je nám veľkou radosťou, keď rodičia skonštatujú, že deti sú výborne pripravené do školy.

Je to pre nás odrazový mostík pre našu ďalšiu prácu. Sú to slová, ktoré zohrejú na duši a zároveň nás posúvajú  dopredu, inšpirujú a motivujú.

Ďakujem Vám naši prváčikovia, že našu materskú školu reprezentujete v plnom svetle. Ste našou pýchou.

          „ Ak sa má stáť človek – človekom, musí sa vzdelávať“

                                                                                            Ján Amos Komenský


Prvá návšteva  v 1. ročníku ZŠ na ulici Československej armády.

Tento školský rok spolupracujeme s 1.C triedou – trieda SOVIČKY. Prvá návštevu, ktorú sme mali 18.10.2018 sa niesla v duchu oboznamovania sa s triedou, zariadením, prostredím a s kamarátmi a  navzájom sme si zaspievali. Predškoláci sa tam stretli s bývalými spolužiakmi, ktorí chodili do našej materskej školy.

Trieda sa deťom páčila aj jej výzdoba, deti počuli zvonenie na veľkú prestávku. Navštívili sme našich kamarátov aj vo vedľajších triedach. Pretože bolo krásne počasie deti si išli zabehať aj športový areál, ktorý sa im veľmi páčil. Cestou naspäť si poskákali na  chodníku, ktorý majú nakreslený pred budovou.

Pekné darčeky, ktoré si niesli deti domov im urobili veľkú radosť. Onedlho sa k ním vyberieme na hodinu, kde uvidíme z každého rožku trošku. Uvidíme ako už vedia čítať, písať a počítať . Už sa na to veľmi tešíme.


DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

Aj napriek tomu, že tento sviatok pre deti v minulosti organizovalo mesto, tento rok sme pre naše deti a našu materskú školu zorganizovali my samé.  V pondelok 12. Októbra sme na školskom dvore zaspievali  a vypustili sme symbolicky dva balóny ktorými sme chceli vyjadriť radosť deti, že môžu vyrastať v radosti a šťastí a balónmi sme chceli pozdraviť všetky deti na Slovensku.

V utorok oslava „ Dňa materských škôl“ pokračovala. Pripravili sme pre deti  športovo – zábavné predpoludnie.

Stretli sme sa v druhej triede, kde deti vykonávali rôzne disciplíny – skákali, prekračovali prekážky, liezli strachovým vrecom , podliezali nízke prekážky. V závere si deti zaspievali a dostali balóny so symbolickým nápisom: „Deň materských škôl“.

Tretí deň tohto sviatku sme oslávili spolu s našimi kamarátmi z 1 ročníka ZŠ, kedy sme boli pozvaní na : „ Prvácku pasovačku“ .Tam naše deti prežili skutočný umelecký zážitok, ktorý pre nich pripravili starší žiaci školy. Vhodnou motiváciou o Polepetkovi a jeho kamarátoch ,ktorý sa chcel zapísať do školy a učiť sa, sa  deti hravou formou  dozvedeli, že chodiť do školy je dôležité a každý si je tvorcom svojho vzdelania a života.

Pasovanie prvákov bolo veľmi milé. So vztyčenou hlavou vystupovali deti na pódium, kde ich starší kamaráti prijímali do svojich radov a do ich veľkej rodiny .Veľmi sme boli pyšní, že sme tam videli aj našich bývalých škôlkarov.

Organizátorom podujatia a vedeniu 1. ZŠ na ulici ČSA patri obrovské poďakovanie .


Deň  zdravej výživy.

Každoročne si v materskej škole pripomíname 16.október tento významný deň. V tomto období deti spoznávajú rôzne druhy zeleniny a ovocia podľa vzhľadu , chuti, hmatu a vône. Hovoríme s nimi o význame týchto zložiek potravín. Snažíme sa o to, aby deti pochopili význam ovocia a zeleniny pre zdravie detí i dospelých.

Aby sme do toho zapojili i rodičov a aj im zdôraznili aký význam pre vývoj ich dieťaťa má ovocie a zelenina pozvali sme ich na ochutnávku ovocných a zeleninových pochutín.

V tento deň v dopoludňajších hodinách deti v prvej triede piekli jablkový závin a pripravovali ovocné paličky , na ktoré napichovali banány, jabĺčko, hrozno syr. Pri krásnom prestretom stole deti všetko zjedli. V druhej triede deti piekli jablkový perník, kedy sa zapojili do miešania, pomenovania surovín  a sypania surovín do cesta. Pokiaľ sa koláčik piekol pripravovali deti jablkovú nátierku, z ktorej si potom pripravovali chlebíčky ozdobené reďkvičkou. Vzájomná výmena jedál spestrila pohostenie obidvoch tried.

Popoludní  sme privítali na pohostení a ochutnávke rodičov a deti. V spolupráci s jedálňou pani kuchárka pripravili 3 druhy nátierok/ šunková, špenátová, syrová/ a mrkvovo jablkový šalát. Jablkové štrúdle, jablkový perník  a klasický jabĺčnik, jablkovo- kokosové guličky, dulový srnčí chrbát ukázali rodičom , že z obyčajného zdravého jabĺčka sa dá pripraviť aj zdravá maškrta. Na stole sa objavil jablkový ježko , hrušková páva, sušené ovocie.

Aj mamička   z 1. triedy prispela pre deti a k tejto aktivite pripravila zaujímavý jablkový koláč a obdarila deti krásnym jabĺčkom.

Deti si odnášali z tejto aktivity omaľovanku , jablkovú medailu a sladké  chuťové poháriky pošteklené zdravými pochutinami.

Tento rok sme sa zamerali na obyčajné dostupné jabĺčko, ktoré má svoju liečivú silu. Ukázali sme rodičom, čo sa dá z jabĺčka pripraviť. Onedlho vyjde receptár, kde uverejníme všetky tieto recepty, ale i osvedčené ovocné recepty od rodičov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdravému dňu.

                  „ Jabĺčko si dajte, dobré zdravie majte“  


Jesenné čarovanie- tvorivé jesenné dielne

Lístočky padajú, pôjdeme do háju,

tam si zatančíme, trocha pobavíme.

Vetrík pofukuje, lístie opaduje,

tu je jeseň znova, pohráme sa trocha.

Tak ako sa spieva v peknej pesničke o jeseni, tak sme sa aj my pohrali s deťmi a rodičmi dňa 10. 10. 2018, kedy sme ich pozvali do materskej školy vyrábať rôzne dekorácie z toho čo nám ponúka pani jeseň.

My sme im zabezpečili rôzne prírodniny/ šípky, gaštany , orechy, listy, konáre, žalude./ Niektorí rodičia si doniesli aj sami. Na našej pôde sme privítali babku našej Kamilky, ktorá sa venuje takým výrobkom a zhotovuje pre  materskú školu aktuálne venčeky na dvere. Ona nám ukázala aj ako sa také ozdoby vyrábajú.

Nápadov a tvorivosti bolo veľa. Mamičky s ratolesťami vyrábali : svietniky, ikebany, šarkanov, obrazy, sovičky, stromy. Ich práce teraz zdobia vstupnú halu do materskej školy. Téma jesenná sa prelína aj našou výchovnou prácou a do jesennej výzdoby pribudli aj práce detí. Pekná pani jeseň v podobe postavičky, ktorú urobili deti dáva pozor na všetku túto krásu.

Takéto stretnutia pôsobia na deti i rodičov ako balzam na dušu i telo. Dve hodinky, ktoré tu strávili rodičia i deti aj pri práci aj pri kávičke či čajíku prinesie bohatú úrodu pekných  spomienok, ktoré sa vrátia deťom v dospelosti.


Majstrovstvá Severačikova

Akoby sa roztrhlo vrece so septembrovými športovými aktivitami.Dňa 29.9.2018 sa naše štvorčlenné  družstvo v zložení: Zara,  Lili, Tomáš ,Peťo zúčastnili v ZŠ na Severnej ulici  Majstrovstiev Severáčikova. Okrem našich detí tam boli deti z MŠ Budulov, MŠ Zebra, a z MŠ Stonôžka a deti z ročníkov 1-4 základných škôl. Po zahájení olympiády pani riaditeľkou sa vztýčili vlajky, previedol sa sľub, symbolicky zapálil olympijský oheň, previedla sa rozcvička, pán učiteľ vysvetlil pravidlá a začalo súťaženie.Súťaž prebiehala na 4 stanovištiach: beh na 30m, skok do diaľky, hod do diaľky a hod loptičkou do koša. Po vykonaní týchto disciplín sa škôlkari presunuli do triedy, kde mali pohostenie: čaj, džús a obložený chlebík. Keď sa spočítali výkony detí nasledovalo vyhodnotenie. Z našich detí zo všetkých materských škôl, bol Peťko na 3. mieste, začo dostal diplom, medailu a darček. Aj ostatní účastníci dostali za účasť medaily a darčeky. Každá materská škola dostala ďakovný diplom  a praktické darčeky, ktoré sa využijú v škôlkarskom živote.

Zážitky detí boli bohaté, s nimi sa podelili so svojimi kamarátmi v materskej škole, ktorým porozprávali o športovom predpoludní prežitom v ZŠ Severáčik. Ďakujeme za pozvanie

Všetky športové aktivity prevedené či už na našej pôde alebo na pôde ostatných inštitúcii vedú detí športovému duchu, k starostlivosti o zdravie. Učíme a vedieme ich k tomu, že nie je dôležité vyhrávať, ale zúčastniť sa.

Športu zdar


Európsky týždeň mobility

Dňa 21.9.2018 sa v telocvični ZŠ s VJM na ulici ČSA konala aktivita s názvom : „NA CESTE BEZPEČNE“.

Organizátormi aktivity boli:CVČ Cvrček, OŠ Mestského úradu a MŠ na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou. Z každej materskej školy sa mohlo zapojiť 10 detí predškolákov. Našu školu reprezentovali tieto deti: Skarlet, Elizabeth, Tomáš, Kamilka, Oliver, Lacko,  .Rebeka, Zuzana ,Marcel, Lára.

Deti hravou formou zopakovali základné pravidlá bezpečnej dopravy, triedili dopravné prostriedky , pohybom reagovali na dohodnutý signál, určili, čo potrebuje cyklista k bezpečnej premávke na bicykli.Za úlohu mali obliecť cyklistu tak, aby jeho oblečenie spĺňalo bezpečnú jazdu / helma, reflexná vesta, chrániče na kolená a lakte/. Aktivita sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility.V závere aktivity sa p. riaditeľka Mgr. Mária Tóthová poďakovala všetkým zúčastneným materským školám za účasť. Materské školy dostali účastnícky list a zapojené deti darčekové predmety.Naša materská škola vyjadruje poďakovanie organizátorom za výbornú poučnú aktivitu.


 Hýb sa materská škola

Posledné slnečné lúče a teplé letné počasie sme využili dňa 21.9.2018 v popoludňajších hodinách , kedy sme zorganizovali športovú aktivitu : „Hýb sa materská škola“, ktorá prebehla aj v rámci Európskeho týždňa mobility.Na našom školskom dvore cvičili malí i veľkí, rodičia i starí rodičia. Po úvodnej časti sa previedla spoločná rozcvička na hudbu: „Moje telo“. Po rozcvičke sa rodičia rozostúpili na jednotlivé stanovištia a potom sa pohybovali v smere hodinových ručičiek. Za vykonané úkony dostávali deti pečiatky . Jednotlivé stanovištia precvičili rôzne časti tela. 

 1. Stanovište: chôdza po pohyblivých schodoch
 2. Stanovište: slalomový beh okolo kolies, preliezanie loziacej steny a lezenie cez vláčik
 3. Stanovište: prechod po lavičke a skoky do kruhov a cez prekážku
 4. Stanovište: lezenie cez stonožku a hádzanie loptičkami na cieľ

Po splnení všetkých disciplín nasledovalo vyhodnotenie, deti dostali naozajstnú medailu a rodičia pamätný list. Pohostenie, ktoré ich čakalo v našom altánku ponúkalo vodu, koláče, ovocie a slané pochutiny.

Všetkým zúčastneným rodinám sme touto aktivitou chceli ukázať, že aké je zábavné a potrebné cvičiť pre naše zdravie. Aktivita mala za cieľ spojiť všetkých zúčastnených do škôlkarskej rodiny a ukázať našim najmenším , že i rodičia patria do ich škôlkarského života a tým vlastne pomáhajú adaptovať sa svojim ratolestiam do života a kolektívu materskej školy.

  Buď fit!


   Škôlkárska pasovačka

V stredu 12.9.2018 sa uskutočnila každoročná prvá aktivita spolu s rodičmi.
Všetkých prítomných rodičov, deti i našu hostku vedúcu odboru školstva v Moldave nad Bodvou privítala naša pani riaditeľka.
V tento ešte letný slnečný deň sa konala škôlkarska pasovačka. Program pre nové deti pripravili deti staršie, ktoré za spevu a básničkami ukázali ako sa presúvame k jednotlivým aktivitám v priebehu dňa. Pesničky ako : Keď si šťastný, U nás spieva celá škôlka, Každé ráno…ukázali , že
život v materskej škole je veselý a pobyt detí v nej je pestrý a popretkávaný bohatými zážitkami.
Celý akt prebiehal tak, že nové dieťa si kľaklo na štvorlístok a staršie deti ich pasovali za včielku alebo lienku. Pasované deti dostali papierové čelenky a malý darček.
Po tomto úkone mali deti pohostenie, ktoré pripravili nové mamičky. Nechýbali slané pochutiny, voda, koláče, ktoré spríjemnili celé popoludnie. Vďaka takejto spolupráci s rodičmi pripravujeme pre deti nezabudnuteľné zážitky. V tento deň sme prežili jedno pekné a užitočné popoludnie, pretože to poslúžilo aj na to, aby sa rodičia navzájom spoznali a porozprávali.


Začiatok školského roka 2018 – 2019                                                                                 Vitajte všetci, veľkí aj maličkí!Tešíme sa na Vaše usmiate tváričky.

3.9.2018 v pondelok ožilo naše mesto deťmi, žiakmi, študentmi. Po dvojmesačných prázdninách sa vracali do školských lavíc, deti z materských škôl do svojich domčekov, kde budú opäť tráviť 10 mesiacov v kruhu škôlkarskej rodiny, kde sa budú zabávať a vzdelávať.

Do našej škôlkarskej rodiny pribudlo 14 nových detí. Z toho do triedy lienok 11 deti a do triedy včielok 3 nové deti. Náš domček má 44 detí.

Do tried prichádzali s úsmevom, niektorí plačlivo, ale všetci s nadšením a plní očakávania, čo ich tam čaká. O ich krásne dni v materskej škole sa bude starať skúsený pedagogický kolektív pod vedením pani riaditeľky.

O chutnú a vyváženú stravu sa postará pani riaditeľka školskej jedálne, pani kuchárka a pán kuchár. O čistotu a poriadok sa postará pani školníčka.

Snahou učiteliek je pripravovať pre deti dni plné pohody, zábavy a zážitkového učenia. Využijeme pri tom veľkú dávku trpezlivosti, lásky a pedagogické majstrovstvo.

 


2017-2018


 

Nočný spánok

Druhým júnovým prekvapením pre deti bol nočný spánok v materskej škole.
V ten deň 27.6.2018 vybrali rodičia predškolákov z MŠ ako obvykle a vrátili nám o 18.00 hod.
Po krátkom rozlúčení s rodičmi deti prišli do triedy a v krátkosti pani riaditeľka oboznámila
deti ako všetko bude prebiehať. Nakoľko vonku pršalo sadli sme si do altánku a za
doprovodu harmoniky sme si zanôtili rôzne pesničky. Medzitým pani riaditeľka objednala
pizzu, ktorá bola ako druhá večera.
Najviac sa deti tešili hľadaniu pokladov. Baterky, ktoré deti doniesli z domu im slúžili na to,
aby každý našiel jeden poklad ale nie vonku ale v triede, pretože počasie nám nedovolilo
prevádzať túto aktivitu vonku. Radosť bola aj tak veľká. Potom nasledovala malá večera,
pizza a teplý čaj. Diskotéka, ktorá nasledovala potom roztancovala i učiteľky, ktoré sa
zabávali spolu s deťmi. Po hygienických úkonoch sa prezliekli deti do pyžám a nasledovala
pyžamová party. V závere party sa každé dieťa vyjadrilo čo prežíva, čo sa mu páči a čo
očakávalo. Na záver dostali deti diplom za odvahu a malý darček, ktorý im bude pripomínať
nočný škôlkarsky spánok. Unavené ale šťastné a usmiate líhali deti do svojich školských
postielok.
Milá pesnička z úst pani učiteľky, pekné pohladenie na dobrú noc a aj božtek ich posmelil
k tomu, že jednu noc vydržím bez svojej mamky, veď dávajú pozor na nich druhé mamky –
pani učiteľky.
Aktivita sa vydarila, nikto neplakal a každý uvidel svoju mamku na druhý deň.

DIVADLO

Jún patrí deťom. Začína to sviatkom Dňom detí, organizujú sa výlety, rozlúčky a začínajú pre
niektorých dlhé prázdniny.
Naše deti mali na koniec školského roka dve prekvapenia. Prvé prekvapenie bolo návšteva
detského divadla v Košiciach na predstavenie: „Guľko Bombuľko“.
Už cesta autobusom bola pre nich zaujímavá, lebo poniektorí ešte autobusom necestovali.
Cestou spoznávali jednotlivé miesta a dedinky, videli podnik USS a vedeli, že im tam pracuje
ocko alebo dedko. Nákupné centrum Optima to bolo pre všetkých známe miesto.
Do divadla sme prechádzali aj kúsok pešo cez košické uličky. V divadle sme boli iba my. Dvaja
bábkoherci , ktorí manipulovali s mnohými bábkami previedli pre deti pekný divadelný
kúsok. Príjemné bolo pre deti aj to, že aj ony boli zapojené do divadelného diania
a odpovedali na otázku: Čo je v živote dôležité?
Po predstavení sme sa pešo presunuli na druhú uličku, kde sme čakali na autobus
a medzitým sa osviežili vodičkou a zajedli si z tyčiniek.
V materskej škole nás čakala pani kuchárka s obedom. Popoludní zobrazili deti svoje zážitky
na papier.

ROZLÚČKA S MATERSKOU ŠKOLOU

Materská škola, milý dom.

Podaj mi rúčku na rozlúčku,

lebo ja rastiem ako strom

a po prázdninách prvák som…

Z nášho domčeka, z našej materskej školy odchádza 13 detí do školy. V septembri sa stanú žiakmi prvého ročníka. Preto pozvali dňa 20.6.2018 do materskej školy svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov, aby sa svojím pekným kultúrnym programom rozlúčili s učiteľkami, kamarátmi, kolektívom a zároveň sa poďakovali svojim rodičom za lásku a starostlivosť.

Program sa niesol v duchu školáckej práce, spoznávania písmen, písania úloh. Krátke scénky hovorili o dôležitosti školskej práce. Vďaka rodičom, ktorí vyzdobili školský dvor a pripravili pohostenie, učiteľky vyzdobili interiér, rozlúčka získala na svojej dôstojnosti.

Na každého školáčika boli zložené básničky, ktoré charakterizovali jednotlivé deti. Z rúk pani riaditeľky a učiteliek dostali deti vysvedčenie, pamätný list, darčeky, ktoré mali uložené v taštičke.

Vyprevadili sme 13 šikovných detí, ktorým sa školská práca bude páčiť a ktoré získané vedomosti v MŠ budú rozvíjať v základnej škole.

Sophia, Barborka, Sophia, Kamilka, Barborka, Robko, Nikolas, Peťo, Dávid, Denis, Jerguš, Viktor, Sophia želáme Vám krásne prázdniny a veľa úspechov v škole.

„Želáme Vám kamaráti veľa sily, aby sa Vám prvé čiarky podarili a písmená aby boli ako kvietky, aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.“

Deň otcov

Šport, hudba, tanec, spev zneli na našom školskom dvore dňa 18.6.2018. Oslavovali sme : Deň otcov.

Deti majú veľmi veľkú radosť, z toho keď môžu privítať svojich rodičov v materskej škole. Môžu ukázať rodičom čo vedia, čím ich prekvapia.

 V tento deň si deti pre svojich ockov pripravili tanečné vystúpenie na pesničku: „Moje telo“ a potom to svoje telo mohli rozcvičiť spolu s ockom na rôznych súťažných disciplínach. Precvičiť si mohli ockovia skoky znožmo s dieťaťom na chrbte, slalomový beh okolo kolies, hádzanie šípkami do nafúknutých balónov, a chôdza vo veľkých čižmách a skoky  vo vreci po vyznačenej trase. Zábavy, pohostenia, dobrej nálady a pekného počasia bolo dosť.

V závere deti odovzdali svojim ockom darček a spoločne prečítali venovanie: „Modlitba za otecka.“  

ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE

Dňa 13.6.2018 sa našom školskom dvore športovalo. Športovali veľkí i malí, včielky i lienky. V tento deň sme previedli školské kolo viacboja všestrannosti. Deti behali 20m, hádzali loptou a skákali do piesku do diaľky. Každý bol nadšený a vynaložil všetky svoje sily, ktoré načerpali od teplého slniečka.

Za svoje výkony dostali diplomy a sladkosť. Tí najlepší však budú materskú školu reprezentovať na okresnom kole viacboja všestrannosti.

 

OKRESNÉ KOLO VIACBOJA VŠESTRANNOSTI

Priestory telocvične v ZŠ  na ulici  Československej armády patrili deťom, ktoré prišli zašportovať  na okresné kolo viacboja všestrannosti deti predškolského veku. Bol to letný viacboj, ktorý mal byť na školskom areáli, ale nakoľko nám pršalo, prebehlo to v telocvični.

Tejto športovej aktivity sa zúčastnilo 8 materských škôl s počtom detí 38. Organizátorka tejto aktivity bola Mgr. Viera Lukácsová so svojim kolektívom. V úvode zacvičili mažoretky, ktoré svojim vystúpením motivovali deti k pohybu. Jednotlivé stanovištia, ktorými deti prešli precvičovali beh, skok do diaľky, hod loptou. Po precvičení deti oddychovali, mali pitný režim a malú desiatku. Medzitým sa spočítavali body. Hodnotili sa kolektívy i jednotlivci. Našu materskú školu reprezentovali tieto deti: Viki S., Barbi B, Sebastian K.,Lilien S.

Touto cestou chceme poďakovať malým športovcom, učiteľkám, že ich pripravili, vedeniu ZŠ a ich ústretovému kolektívu a všetkým hosťom. Vďaka všetkým týmto ľudom sa to mohlo uskutočniť a každý zúčastnený má podiel na tom, že deti chcú a vedia športovať.

 

Škôlkarsky slávik – školské kolo                      

Utorok 5.6. 2018 patril spevu našim malým spievajúcim slávikom.

V tento deň sme previedli školské kolo prehliadky detských ľudových piesní. Deti 1. a 2. triedy spievali známe detské ľudové pesničky ako: „Červené jabĺčko, Pec nám spadla, Tancuj, tancuj, Kukulienka, Jedna druhej riekla, Z východnej dievčatá a iné. Tí, ktorí sa hanbili, boli podporení kamarátmi a vo dvojici sa spievalo smelšie a veselšie. Za svoje slávikovské výkony dostali deti diplom, pexeso a malú sladkú maškrtu.

V materskej škole znejú pesničky vždy a rôznych žánrov. Deti vedia, že s pesničkou sa práca lepšie darí. Pesnička rozveselí, pesnička uspí a pesnička vie aj rozcítiť a rozplakať. Bez piesne a hudby sa v materskej škole nemôže žiť.

Okresné kolo: Škôlkarsky slávik

Dňa 6.6.2018  v priestoroch ZUŠ naša MŠ zorganizovala okresné kolo prehliadky detských ľudových piesní.

Prehliadky sa zúčastnilo 9 materských škôl z nášho mesta i okolia. Boli to deti z týchto MŠ: Budulov, Jasov, Malá Ida, Poproč,  Mokrance, Turňa. Z moldavských materských škôl boli deti z Hviezdoslavovej, z Krátkej, zo Severnej ulice. Niektoré deti boli oblečené v krojoch a niektoré spievali s doprovodom hudby.

Porota, ktorá hodnotila spevácke výkony detí, pozostávala z odborníkov, ktorým spev a láska k hudobnému umeniu koluje v krvi.

Predsedkyňou bola Mgr. Katka Kissová.

Deti boli bezprostredné a smelé. Výkony všetkých detí boli veľmi dobré a porota mala veľmi ťažkú úlohu. Zhodnotili to do dvoch rovín: do striebornej a zlatej. Putovného slávika získala malá šikovná speváčka z Poproča, ktorá svojim spevom a temperamentom  ohúrila všetkých prítomných a vyslúžila si obrovský potlesk.

Pre spevákov, učiteľky i rodičov bolo pripravené pohostenie vo v forme švédskych stolov, kde nechýbali chlebíky, známy perník, vodička, či kávička a slané tyčinky. Deti boli odmenené diplomom, malými darčekmi a pán riaditeľ ZUŠ p. Smrek urobil pre deti na pamiatku fotografie.

Čo napísať na záver?

Tak ako povedal pán riaditeľ Smrek, že my sme tá prvá inštitúcia, ktorá podchytí mladé talenty a posúvame ich do ďalšej vývinovej úrovne .

Preto je našou povinnosťou pestovať  u detí lásku k spevu a k hudbe . Pripravovať pre nich dni plné rytmu, spevu a zábavy, aby sme vychovali budúcich spevákov a umelcov.

„ Spevák je ako maliar, ktorý prostredníctvom svojho hlasu maľuje obraz plný vznešených citov“.

Hasičský deň

1.jún patril deťom ale aj našim hasičom a príslušníkom hasičského zboru v Moldave nad Bodvou.

V tento horúci deň na veľkom parkovisku predvádzali pracovnú techniku, postup práce pri zásahoch. Ukážky boli zaujímavé lebo deti videli vysokozdvižný vozík, lezenie po lane, hasenie ohňa, ohňovzdorné maskáče, vyprosťovanie raneného z auta. Technika, vozidlá i ukážky boli pre deti veľmi zaujímavé a každý hasičský úkon odmenili deti potleskom.

 Za tento deň i za ich nebezpečnú ale potrebnú prácu im patrí veľký obdiv a veľké ďakujem.  

MDD

Tento krátky pozdrav letí,

všetkým deťom ku DŇU DETÍ,

nech na Vašej tvári,

Iba úsmev žiari

a v srdiečku šťastie

každým dňom nech rastie.

Toto milé oznámenie v školských priestoroch pozdravovalo naše deti s ich sviatkom. Sviatok detí sme oslávili na našom školskom dvore, ktorý sme predtým vyzdobili a pripravili tak na oslavu.

V tento deň k nám zavítali animátorky, ktoré v prezlečení za Šmolkov zabávali a šantili s deťmi aj s  učiteľkami. Deti napodobňovali vláčik, rozcvičili si telo, napodobnili stavanie snehuliakov tak, že kamaráta obtáčali papierom. Všetky tieto atrakcie ale aj mnoho ďalších boli podfarbené vhodnou hudbou. Deti od zabávačov dostali cukríky a omaľovanku. Na deti nezabudla ani pani kuchárka Valika, ktorá upiekla chutný koláčik a dobrý čaj. K tomuto sviatku dostali od ZRPŠ darček:“ loptu“, ktorá ich má motivovať k pohybu počas letných prázdnin. Deti obidvoch tried sa vzájomne obdarovali malými papierovými darčekmi, na výrobe ktorých sa podieľali i ony. Táto oslava pokračovala aj v popoludňajších hodinách malou triednou diskotékou, rôznymi spoločenskými tanečnými hrami ako: stoličkový tanec, sochy a podobne.

Vieme, že v materských školách je veľmi dôležité zážitkové učenie. To čo dieťa vidí, precíti, zapojí do aktivity, čo najviac svojich zmyslov ostane dlho v ich  pamäti . A tento deň bol nezabudnuteľný a ostane peknou spomienkou.

  „ Deti nepotrebujú vždy rady.

Občas potrebujú iba ruku, ktorá ich pohladí, ucho, ktoré vypočuje a srdce, ktoré porozumie.“

Deň mlieka                      

O tom, že je mlieko pre človeka potrebné a zdravé to vedia aj deti predškolského veku. Niekedy je opak pravdou, že to čo je zdravé, to deti neobľubujú. Neplatí  to v každom prípade .Predškolské zariadenia však mlieko a mliečne výrobky veľmi uprednosťujú a vedieme deti rôznymi motiváciami, aby mliečko konzumovali.

Takouto propagáciou bola aj aktivita :“ Deň mlieka“, ktorú pripravil kolektív pedagógov Materskej školy : „Stonôžka“ dňa 25.5.2018. Veselými hrami na farmárov, riešením rôznych logických i vedomostných úloh o kravičkách, mliečku deti spoznávali prácu farmárov, život a úžitok kravičiek. Veľmi vtipnou úlohou bolo dojenie kravičiek, ktoré boli urobené zo stoličiek a ich vemeno bolo urobené z rukavice naplnenou mliekom

Za splnenie úloh dostali deti vecné ceny a diplom. Pohostenie mliečkom ukončilo milú predpoludňajšiu aktivitu.  Našu materskú školu reprezentovali: Sofia Uvegešová, Barbora Ballóková a Simona Filomelová.

Deň matiek

Milá, úžasná, moja, nežná, láskavá je moja mama!  

Takéto, ale i mnoho ďalších krásnych a nežných slov odznelo z úst našich detí ako vyznanie a poďakovanie mamkám za ich lásku a starostlivosť na oslave Dňa matiek dňa 16.5.2018 v MsKS.

Celú akadémiu zahájili deti: Tanculienka a Zahrajko, ktorí vlastne moderovali celý program. Oni doniesli veľké srdce, ktoré jednotlivé triedy poskladali ako puzzle. V každej časti srdiečka sa niečo skrývalo. Pesničky, tančeky, divadielka, básničky .

Včielky na javisko prileteli na pesničku: Včielka Mája a Lienky na pesničku: Lienka Lenka.  Keď však bolo celé srdiečko zaplnené a bolo celé červené, prišlo záverečné číslo a to spoločný tanec obidvoch tried so srdiečkovými balónmi. Na krásnu a dojímavú pesničku od Elly: „Pieseň pre mamu“ deti   predviedli milý a dojímavý tanec.

Mamičky boli obdarené srdiečkom, ktoré deti dotvorili vlastnou tvorbou.

Pekná výzdoba, zlaté a šikovné deti, príjemní hostia vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, v ktorej všetci zabudli na bežné dennodenné starosti  a spríjemnili si popoludnie v kruhu veľkej škôlkarskej rodiny.

Nech žijú mamičky.

Návšteva 1. ročníka ZŠ

Dňa 3.5.2018 sme boli na poslednej návšteve v 1. ročníku ZŠ na Československej armáde. Spolupracovali sme s pani učiteľkou Marikou Lovászovou a jej žiakmi.

Prišli sme práve, keď bola veľká prestávka a škôlkari mohli vidieť ako ju žiaci vonku za pekného počasia trávili.

Spoločná hodina s prvákmi priniesla škôlkarom veľký úspech.

Najprv nám prváci čítali text a škôlkari odpovedali na otázky a zhrnuli tak celý dej príbehu. Potom sme počítali do 20. Následne naši škôlkari pod vedením školákov riešili matematicko-logické úlohy. Zvládli to na výbornú.

Zvládli aj nácvik pesničky o muche.

Vzájomným obdarovaním, poďakovaním a prianím pekných prázdnin sme odchádzali do materskej školy.

Dopravná súťaž v MŠ Zebra

Každoročne organizuje Materská škola „Zebra“ na Severnej ulici stretnutie detí moldavských škôl s príslušníkmi policajného zboru v Moldave nad Bodvou.

Štvorčlenné družstvá, ktoré zastupovali  svoju materskú školu dňa 25.4.2018 riešili rôzne dopravné úlohy a situácie, ktoré kontrolovali  aj ujovia policajti. Takouto hravou a zároveň poučnou formou získajú deti vedomosti a zároveň aj zážitky.

Našu materskú školu reprezentovali naši budúci školáci: Robko Kmecko, Barbora Shuller, Denis Faragó.a Sophia Uvegeš,ktorí pod vedením pani učiteľky S. Ongyikovej zvládli hravo všetky úlohy. Ukážky rôznych pomôcok, ktoré policajti používajú v práci a sedenie v policajnom aute zanechalo v deťoch príjemné dojmy.

Ďakujeme vedeniu materskej školy za pekné predpoludnie, milé pohostenie, darčeky a pekné zážitky, ktoré deťom nikto nevezme a ostanú dlho v nich.

 

Zdravé očká už v škôlke

24.4.2018 k nám do škôlky zavítala slečna Zuzana Mihályová, ktorá pracuje v Únii nevidiacich v Košiciach a v rámci projektu „ Zdravé očká už v škole „ našim deťom vyšetrila zrak, hravou formou. Deti vnímali šaška a ona im zameriavala očká, ktoré pomocou počítača vyhodnotila. Každý rodič vyšetreného dieťaťa obdržal správu o výsledku. Sme radi , že sme sa mohli do tohto projektu zapojiť a tak už aj v tomto období zistiť stav zraku našich deti.

Deň narcisov

13. apríl 2018 patril charitatívnej aktivite, ktorá prebehla aj v našej materskej škole.

V spolupráci s rodičmi a kolektívom materskej školy sme sa odhodlali pomôcť chorým deťom a podporiť dobrú vec. V predsieni materskej školy sme odpredávali narcis za symbolickú cenu.

 Deťom sme pripäli na šaty malý narcis a vysvetlili sme im podstatu veci. Deti sú veľmi citlivé a empatické a veľmi s citom hovorili o chorých deťoch, ba vyjadrovali sa i o tom ako by im vedeli pomôcť alebo spríjemniť chvíle trávené v nemocnici. Myslime si , že peniaze získané touto zbierkou prispejú na dobrú vec a poputujú tým, komu patria. Nech aspoň nepatrnou sumou prispejme na zakúpenie prístrojov a vybavenie nemocníc.

Peniažky  30 €. sme odoslali  na detskú onkológiu v Košiciach.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

Deň Zeme

Každoročne MŠ Budulov organizuje pre moldavské MŠ a MŠ z okolitých dedín podujatie Deň Zeme. Aj tento rok sa naša MŠ tejto aktivity zúčastnila a reprezentovali ju , Zara Sschwartz, Sofia Oravczová, Jerguš Milan a Sophia Bendžáková . Po úvodnom príhovore pni riaditeľky  sa nám predstavil sokoliar so svojimi dravcami. Po vystúpení už nasledovala praktická činnosť, kde sme spolu s deťmi vytvárali kolobeh vody v prírode pod názvom : Putovanie Kvapky. Nasledovalo občerstvenie , záverečné vyhodnotenie prác a poďakovanie.

Ďakujeme organizátorom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Sokoliari v materskej škole

Dňa 5.4.2018 náš školský dvor po dlhej zime ožil vravou, smiechom a potleskom.

Deti tak privítali uja sokoliara, ktorý na školský dvor priviezol svojich kamarátov vtáčikov, ktorí ani náhodou neboli malí. Boli to dravci ako myšiak, sovičky, ktorí predviedli úžasný výkon. Pre deti to bol veľký zážitok, keď nad ich hlavami poletúvali takí veľkí vtáci, deti boli nadšené, ako počúvali uja sokoliara. Niekedy však sovička Luky trucovala ale vedela, že ju čaká odmenka, kúsok dobrého mäska, tak ho nakoniec počúvla.

Dvom našim odvážlivcom Petrovi Safkovi a Barborke Ballókovej  sa podarilo dravcov zavolať na svoju ruku. Bola to pekná hodinka strávená v blízkosti takýchto živých tvorov.

Deň otvorených dverí v ZŠ Severná

Tesne pred veľkonočnými sviatkami sme boli pozvaní vedením Základnej školy na ulici Severnej na Deň otvorených dverí. Kolektív spolu so žiakmi previedli deti materských škôl po celej škole. Hneď v úvode si naše deti vyrobili masky šmolkov, s ktorými putovali po škole a zbierali pečiatky. Hravou a zábavnou formou, riešením rôznych zaujímavých úloh, spevom i cvičením sa deti oboznámili s jednotlivými učebňami.

Najviac však ich zaujala telocvičňa, kde sa vyšantili drobcovia najviac. Pohostenie, darčeky a diskotéka boli malou čerešničkou na konci celej aktivity. Ďakujeme kolektívu za pekné popoludnie a za prezentáciu svojej školy.

Fašiangový karneval

7.2 2018 streda magický a čarovný dátum pre naše deti. Čarovný preto, že sa naše deti premenili akoby čarovnou paličkou na rôzne zvieratká, princezné a iné rozprávkové postavičky. Celý kolektív sa poobliekal do masky „lienky“.

Maškarný ples sme začali o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Prehliadku masiek deti predviedli pred svojimi rodičmi, starými rodičmi. Karneval prišla pozrieť aj milá návšteva , vedúca odboru školstva pani Mgr. Taťjana Volková.

Rodičov i deti zabávali animátori z OZ DRAČIA STOPA , ktorá prevádzala s deťmi tance, súťaže a iné aktivity. Najviac sa deťom páčilo čarovanie veľkých bublín a  balóny, ktoré dostali deti od zabávačov.

Vďaka čarovnému stolčeku „ Stolček prestri sa“ sa deti i rodičia mohli občerstviť chlebíčkami, šiškami a koláčikmi od rodičov.

Za svoje krásne a nápadité masky dostali deti vecne darčeky.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli zorganizovať náš detský karneval.

 

————————————————————————————-

Prajeme všetkým detičkám , rodičom a priateľom našej materskej školy ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018 veľa radosti, veselosti, šťastia a zážitkov.

Kolektív MŠ

13.12.2017 VIANOČNÁ BESIEDKA

Slávnostná a predvianočná atmosféra vládla v tento deň v kultúrnom dome. Naši malí škôlkari sa premenili na vločky, snehuliakov, na predavačov na vianočnej tržnici. Objavili sa i anjeli i rozprávkové zvieracie postavičky.

Celý vianočný program otvorili anjelici, ktorých nám zahrali naše bývalé škôlkarky, ktoré sú teraz školáčky Kire Schwarz a Veronike Oravcovej patrí zato poďakovanie.

Za peknej pesničky: Anjelik môj.. priviedli anjelici obidve triedy na javisko. Pani učiteľky predniesli básničky o Vianociach a zapálili 4 adventné sviece. Potom zaznela pieseň: Tichá noc v podaní detí a pani riaditeľka privítala všetkých prítomných hostí. Veľmi sme sa potešili, že pozvanie prijal aj pán primátor Slavomír Borovský.

Celý program obidvoch tried mal pekný vianočný a trblietavý nádych. Deti z 1.triedy stavali snehuliaka, zatancovali si s ním ba s ním zahrali aj scénku. Ich tance , piesne a básničky vyvolali u rodičov nadšenie , radosť, úsmev a pohodu. Výzdobou stromčeka sa pripravovali  na Vianoce doma.

Deti z 2. Triedy privolali perinbabku , ktorá zasnežila celú vianočnú tržnicu, kde deti predávali rôzne vianočné dobroty – kapustu, huby, ovocie, kaprov či gule alebo prskavky.

Básne, vinše mali poprepletané pesničkami. Tento rok zahrali deti aj Svätú rodinu a pastierov. Záverečný tanec zložený z dvoch úplne iných melódii vyvolal u rodičov obdiv. Baletná  choreografia, ktorú zatancoval pár mal veľký úspech vďaka našim nadaným deťom.

Naši anjelici nezabudli na naše deti a spod stromčeka im porozdávali darčeky. Potešenie mali aj rodičia, ktorí dostali tiež peknú vianočnú ikebanku.

Vianoce v materskej škole dopadli na jednotku. Vianočná atmosféra, ktorú vyčarovali deti  svojím úsmevom, džavotaním a hlavne umeleckým  programom zanechal v nás radosť a uspokojenie. Celá tá náročná práca stála zato. A za tým všetkým stoja naše deti, ktoré sú bystré a šikovné.

Prajeme všetkým deťom a rodičom našej školy, aby rodinné Vianoce prežili v láske, v šťastí a pohode.

Nech tichá hudba Vám počas Vianoc znie

Nech ten ďalší rok Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie.

                                                                                                                             Kolektív materskej školy

A konečne je mesiac december a s ním najkrajšie sviatky roka

Sviatky, ktoré sa prelínajú v celej našej výchovnej práci. Nácvikom básní, piesni, tancov či divadielok , prípravou ozdôb, pozdravov či darčekov, pečením vianočných koláčikov či výzdobou perníkov sa deti pripravujú na  svoje vianočné vystúpenie, ktoré venujú svojím najbližším.

 

Tejto veľkolepej aktivite predchádza však mnoho ďalších.

4.12.2017 naše deti spoločne s učiteľkami piekli suché vianočné pečivo, ktoré spolu s rodičmi na besiedke ochutnali.

5.12.2017  sa zúčastnilo päť deti z 2. triedy vianočnej výzdoby stromčeka na poliklinike, kde sa veselo na vetvičkách stromčeka hojdajú papieroví anjeličkovia , vyrobené deťmi zo všetkých materských škôl v Moldave  nad Bodvou.

31.11.2017 sme pripravili pre našich kamarátov v 1. B triede na ulici Československej armády adventný kalendár, ktorým sme chceli spríjemniť čakanie na Vianoce. Sladká maškrta pre každého určite potešila našich prvákov.

Najväčšie potešenie z tohto mesiaca majú deťúrence – naši škôlkari.

V decembri prichádza známy dedko Mikuláš. Aj tento rok nezabudol na naše deti a zavítal k nám 6.12.2017 predpoludním. Doniesol deťom super balíčky a deti mu na oplátku zaspievali, zatancovali si s ním a aj sa odfotili. Na dlhej ceste ho sprevádzali jeho pomocníci anjel a čertík.

Predvianočnú atmosféru nám pripravili i deti navštevujúce Centrum voľného času v našom meste, ktoré nacvičili 5 malých divadielok a ukázali našim deťom. Patri im za to poďakovanie.

11.12.2017 prišli do materskej školy rodičia aj s detičkami. Predvianočnú náladu si vyčarovali výzdobou vopred upečených perníkov.

Pani učiteľky urobili cukrovú penu a šikovné deti vyzdobovali perníky rôznymi vzormi. Striedali bodky, čiarky, hviezdičky. Perníkové stromčeky, zvončeky či hviezdičky  tak dostali snehové sladké šaty. Niekoľko perníkov si zobrali aj domov a ostatné nechali na vianočnú besiedku.

Veľmi nás teší, že na takéto aktivity prichádzajú aj ockovia.

Ďakujeme všetkým deťom aj rodičom, ktorí prišli na predvianočnú aktivitu.

Viacboj všestrannosti

Dňa 16.11.2017 telocvičňa v ZŠ ČSA ožila davom malých škôlkárskych športovcov. Konali sa Okresné majstrovstvá vo viacbojoch všestrannosti.  Súťažilo sa v behu v skoku do diaľky a v hode. Našú MŠ reprezentovalo štvorčlenné družstvo – Zara Schwartz,Robko Kmecko, Sofia Bendžáková a Tomáš Bačo, ktorý získal ako jednotlivec  za svoje výkony 2. miesto.Tejto súťaže sa zúčastnilo 7 materských škôl- Krátka, Moldava, Hviezdoslavova, Poproč, Malá Ida, Drienovec, Jasov a Medzev. V súťaži družstiev sme obstáli na krásnom 3. mieste a odniesli sme si aj pohár. 1. miesto získalo družstvo z MŠ Malá Ida. Všetkým strdečne gratulujeme a veríme , že sa na takýchto podujatiach budeme aj naďalej stretávať.

Prvácka pasovačka    

Bolo nám potešením, keď sme sa mohli zúčastniť  prváckej pasovačky, ktorá bola 15.11.2017 v dopoludňajších hodinách v kultúrnom dome. pred samotným aktom nás deti prekvapili krásnym kultúrnym programom v ktorom zazneli básne, piesne, scénky. Rozprávková motivácia na základe rozprávky : O psíčkovi a mačičke nás zaviedla do školy, kde sa deti a zvieratka učili poznávať písmenká a číslice.

V ďalšej časti  prváci postupne vystúpili so svojou pani učiteľkou na javisko a deti veľkou ceruzou boli pasovaní za žiakov školy.

Je to veľmi pekná aktivita, hlavne pre prváčikov a zároveň aj pekná prezentácia vystúpení a tvorivej práce učiteľského kolektívu. Za to im patrí obdiv a poďakovanie.

Mesiac úcty k starším

Mesiac október aj napriek tomu, že je mesiacom jesenným priniesol veľa zdravých a láskyplných aktivít.

Nezabudli sme na starých rodičov, babky, dedkov, prababky, ktorým ďakujeme, že nás podporujú, dávajú nám silu, chuť žiť a sú vždy pri nás.

Tento mesiac sme využili nato, aby sme ich pozdravili a poďakovali im. Deti pripravili srdiečka na paličke, ktoré ozdobili svojimi kresbami a odovzdali im doma.

Jeden pozdrav sme odovzdali aj seniorom v domove dôchodcov v našom meste a priložili sme k tomu kytičku ružičiek  uvitých z jesenných listov.

Želáme im veľa zdravia, aby jeseň života prežili v kruhu láskavých ľudí.

Stretnutie s bývalými škôlkarmi.

Je nám veľkým potešením, keď môžeme privítať v našej materskej škole hostí.

Stalo sa to dňa 9.11.2017, kedy sme do materskej školy pozvali bývalých našich škôlkarov na spoločné stretnutie. Z desiatich detí prišli ôsmi. Kým sa všetci zišli, tak sa deti hrali so stavebnicami. Hotové práce dali na výstavku pre škôlkarov. Potom na vyzvanie poskladali hračky a rozhovorili sa o svojej škole, o pani učiteľke a o nových kamarátoch. Veľkou udalosťou bolo pre nich ukázať písanku, prečítať zo šlabikára a popýšiť sa samými jednotkami v žiackej knižke.

Dievčatká, ktoré navštevujú krúžok mažoretky, nám ukázali, čo už ovládajú s kúzelnou paličkou robiť. Oživením bolo i rozcvičenie tela na škôlkarske riekanky. Prekvapením bolo pre nich pohostenie od našej pani kuchárky Valiky, ktorá upiekla im známy perník. K tomu mali deti čaj a jabĺčka.

Učiteľky MŠ pripravili pre prvákov malý darček: záložku do knihy a malý sladký balíček.

Školáci nezabudli ani na svojich kamarátov zo škôlky, preto pre nich nakreslelili veselé obrázky. Veríme, že aj po niekoľkých rokoch sa budú deti pamätať na roky prežité v materskej škole

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL       

Naša škola má svoj deň,

    

dnes žijeme iba preň.

Tancuj, spievaj uč sa hraj sa,

v tento deň sa zabávaj sa.

3.11.2017 naše deti a všetky deti materských škôl v Moldave nad Bodvou oslávili sviatok „Deň materských škôl“ ktorú vyhlásila Svetová organizácia pre predšklksú výchovu „OMEP“

V tento deň bolo krásne jesenné počasie a všetky moldavské deti sa zišli na námestí, kde urobili spoločné veľké koleso a zaspievali si hymnu na tento sviatok, ktorú sa naučili v škôlkach. Z úst deti zaznela aj známa pesnička: Keď si šťastný, tlieskaj rukami…

Deti pozdravila vedúca odboru školstva Mgr. Taťjana Volková.  Za spevu pesničky :Zlatá brána…. prechádzali deti balónovou bránou. Najkrajšie bolo, keď piati zástupcovia z každej materskej školy vypustili balóny,spoločne s pánom primátorom, ktoré symbolizovali mier, pokoj, lásku a krásu detského života.

V materskej škole naše deti čakalo prekvapenie. Dostali veľmi peknú knihu:“ Žltá kniha rozprávok“ a na tričkách mali emblém, ktorý sme si vytvorili práve na tento sviatok.

Želáme si, aby deti žili v láske a šťastí.

Deti kričia veď to bol, super deň materských škôl.“

………………………………………………………………………………………………………………….

Jesenná tvorivosť.

Začiatkom októbra sme vyhlásili rodičom a deťom mesiac jesennej tvorivosti.

Jesenná príroda je krásna , sfarbená a ponúka nám množstvo zábavy a  prechádzok. Počas takej prechádzky dokážeme priniesť množstvo prírodnín. Tak to urobili i naše detí a rodičia. Z nádherných darov zeme / šišky, gaštany, listy, konáre ,žalude…./vznikli rôzne výtvory: zvieratká, hubky, stromy, ikebanky, tekvicové strašidielka a iné výrobky, ktoré zdobili náš interiér ale aj exteriér školy.  Deti s radosťou rozprávali o tom ako tvorili, ako pomáhali rodičom lepiť či aranžovať. Do práce sa zapojili aj starí rodičia. Chvíle, ktoré zažili deti spolu so svojimi rodičmi pri práci a ich radosť z toho sa  nedá vyjadriť slovami. Vidieť v očiach deti nadšenie a radosť je to najkrajšie čo môže učiteľka zbadať.

Máme radosť z toho, že si rodičia všímajú všetky oznamy a zapájajú sa do aktivít poriadanych materskou školou. Do práce a výzdoby sa zapájali aj pani učiteľky, lebo jesenná téma sa prelínala aj vo výchovných aktivitách.

V piatok 27.10.2017 sme v altánku v dopoludňajších hodinách aktivitu vyhodnotili. Všetky deti dostali kinder čokoládku a zapichovaciu ozdobu /tekvičku/ do črepníka a zúčastnená rodina dostala pohľadnicové poďakovanie.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá bude pri výzdobe perníkov.

——————————————————————————————————————————————

Čarovný les.

Dňa  26.10.2017 deti 2.triedy boli pozvané v dopoludňajších hodinách na prechádzku čarovným lesom.

Prvú prechádzku zdolali  deti  cestou do ZŠ na Severnej ulici. Cesta bola dlhá, ale príjemná. Už všetci čakali iba na nás. Aktivita sa prevádzala v telocvični. Po úvodných slovách sa deti rozostúpili na jednotlivé stanovišťa precvičovali jednotlivé  športové disciplíny.

 

Deti  mali radosť z jednotlivých cvičení. Začínali  sme pri skákacej lopte, behali sme s fúrikom okolo méty, hádzali deti s loptami do bránky, preskakovali prekážky.  Zaujímavá  bola aj jazda okolo prekážok na kolobežke, hojdanie na lane, hra na hokejistov a triafanie hokejkou do bránky, šmýkanie sa na lavičke a hod šípkou do cieľa. Deti mali veľkú radosť z pohybu. Veľkou odmenou im bolo aj pohostenie v jedálni a to muffinky a drobné koláčiky a výborný čaj.

 

Ďalšiu odmenku si deti odnášali na krku ako medailu a malý sladký darček v krabičke. Ďakujeme vedeniu školy za pekné prežité popoludnie.

———————————————————————————————-

Prvá návšteva v ZŠ na ulici Českosloveskej armády.

Dňa 25.10. 2017 sme navštívili 1. B  triedu v ZŠ. Tohto roku budeme spolupracovať s pani učiteľkou Mgr. Marikou Lovasovou a s jej žiakmi, kde chodia aj deti z našej materskej školy.

Prvé stretnutie zanechalo v deťoch veľmi dobrý dojem. Pani učiteľka privítala pani učiteľky z materskej školy a naše deti a zdôraznila aké sú rozdiely v práci školákov a deti v materskej škole.

Nakoľko to malo byť iba zoznamovacie stretnutie, žiaci nám ukázali čo sa stihli za dva mesiace naučiť.

Všetko bolo prevedené hravou formou. Z čarovného klobúka vyťahovali deti písmenká, z drôtu tvarovali písmenka aké poznajú. Matematiku a spoznávanie čísiel previedli pomenovaním zobrazeného čísla. Našim deťom zaspievali aglickú pesničku, ktorú sa stihli naučiť  aj naši škôlkari.

Vzájomným odfotením a poďakovaním sme ukončili túto návštevu.

Je super, keď sa môžu škôlkari pozrieť na školu a školskú prácu. Tým sa im umožní lepšia adaptácia na školu a príjemný zápis do školy. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

——————————————————————————————

 

Hýb sa materská škola

Bol štvrtok 28.9.2017, krásne slnečné popoludnie. Náš školský dvor ožil vravou, smiechom a športovým duchom. Stalo sa už tradíciou, že v prvých jesenných dňoch organizujeme športové aktivity. Minulý rok sme mali turistickú vychádzku spojenú s plnením rôznych športových úloh a pozorovaním prírody. Tento rok sme využili náš školský dvor..

Prišli rodičia ba i starí rodičia, aby sa zúčastnili jesennej športovej aktivity pod názvom: Hýb sa materská škola. Cieľom tejto aktivity bolo vyvolať u deti radosť z pohybu, radosť zo zábavy a športovania spolu s rodičmi i starými rodičmi. Aktivita  mala za cieľ upevniť vzájomné vzťahy. Myslíme , že sa nám podarilo skĺbiť všetko do  príjemnej športovej , rodinnej atmosféry.

Po nastúpení, pozdravení bolo privítanie  všetkých cvičencov. Nasledovalo rozohriatie organizmu behom okolo dvora a rozcvičkou na hudobný doprovod.

Cvičenci začali skokmi do kruhov a preskokom prekážky behom. Druhé stanovište vyzvalo rodičov, aby si zobrali dieťa na chrbát a behali okolo kolies slalom. Potom nasledovala chôdza po vyvýšenej ploche. V ďalšej fáze ich čakalo hádzanie do koša loptičkami a prehadzovanie ponad šnúru. Piate stanovište ich vyzvalo k tomu, aby dieťa vyliezlo na hrací domček, prešiel cez pohybujúcu cestičku a šmyknúť sa zo šmýkalky. Posledná úloha bola ukľudňujúca, lebo spolu s rodičmi mali deti poskladať puzzle  loga:“ Hýb sa Slovensko.“

Hýbali sa deti, rodičia, starí rodičia i pani učiteľky .Pri každom stanovišti získavali deti pečiatky. Po  splnení všetkých úloh a nazbieraní pečiatok bolo vyhodnotenie. Zvíťazili všetci už len tým, že prišli, cvičili a boli v pohode .Deti boli ocenené medailou, pexesom a drobným darčekom. K dobrej pohode patrí aj pohostenie. A k tomu prispela naša pani kuchárka Valika, ktorá upiekla náš svetoznámy perník, pán Komjáty nám spozoroval jabĺčka a dobre padla aj popoludňajšia káva a čajík.

Myslíme, že dve hodinky strávené v kruhu škôlkarskej rodiny prispeli k utuženiu  vzťahov, k príjemnej pohode a k zabudnutiu  dennodenných  povinnosti. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

V zdravom tele, zdravý duch.

……………………………………………………………………………………………………………….

 OLYMPIÁDA SEVERÁČIKA

Z príležitosti európskeho týždňa mobilitysa vo viacerých organizáciách usporadúvali rôzne športové a pohybové podujatia. Cieľom týchto aktivít bolo, aby si deti a rodičia uvedomili dôležitosť pohybu vo všeobecnej rovine, ale aj v organizovaných formách.

Práve aj z takéhoto dôvodu, dňa 25.9.2017 sa v ZŠ na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou konali Majstrovstvá Severáčika v štyroch športových disciplínach:

 • Beh na 30 metrov
 • Skok z miesta
 • Hod loptou do cieľa
 • Hod kriketovou loptou do diaľky
 • Našu MŠ reprzentovali tieto deti: Sofia Oravczová, Sophia Bendžáková, Barbara Schuller, Dávid Boda, Viktor Szabó a Robko Kmecko.

Učiteľky a žiaci tejto školy si pripravili peknú a kvalitnú aktivitu, do ktorej boli zapojení moldavské materské školy so šesťčlennými družstvami – tri dievčatá a traja chlapci.

Družstvá sa striedali pri jednotlivých stanovištiach, po tom nasledovalo občerstvenie a hra na ihrisku. Keď porotcovia spočítali všetky body, diplomy vypísané, nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Hodnotilo sa v dvoch kategóriách: chlapcov a dievčat.

V kategórii chlapcov sme získali až dva umiestnenia:

 • 3. miesto získal Robert Kmecko  a na 2. mieste sa umiestnil Viktor Szabó

V kategórii dievčat:

 • 1. miesto získala Sophia Bendžáková

Všetkým výhercom zo srdca gratulujeme, ale samozrejme každý člen družstva bol ohodnotený krásnou medailou, diplomom a drobným darčekom.

Dúfame, že sa aj naďalej budú usporadúvať podobné aktivity, aby sme priviedli deti k pohybu a športu.

 

—————————————————————————————————————————————-

pekná škôka otvorená, pekným stĺpom podoprená.

kto do nej vojde, škôlkárom bude. či je to tá, alebo ten splní sa mu jeho sen.

ani sme sa nenazdali a prvú aktivitu s rodičmi a deťmi máme za sebou.

je to milá udalosť v  našej materskej škole, ktorá sa prevádza už po 6-stý krát. je to aktivita, kedy sa začiatkom školského roka nové deti pasujú za lienky a včielky a prijímajú sa do našej veľkej škôlkarskej rodiny.je to aktivita, ktorá sa volá: „ škôlkarská pasovačka“ a uskutočnila sa 14.9.2017

      podstatou aktivity je stretnutie všetkých rodičov a deti na školskom dvore. vyzvané nové dieťa sa postaví na zelený štvorlístok a veľká včielka dotknutím paličky , na ktorej je symbol lienky na rameno dieťaťa, prijíma ho do škôlkarskej rodiny a prijíma ju do triedy lienok. v tomto roku sme prijímali 9 lienok a 1 včielku.

samotný akt začínal príhovorom našej pani riaditeľky a krátkou kultúrnou vložkou .na úvod deti zaspievali pesničku ako chodia do jedného domčeka, ktorý sa volá materská škola, potom za do provodu sprievodných slov pani riaditeľky sa rodičia pesničkovou formou oboznámili s celým režimom dňa. to znamená, že sa deti za pomoci pesničiek a básničiek presúvajú k jednotlivým aktivitám v priebehu dňa. napríklad: ukladanie hračiek prebieha pesničkou na melódiu: „ jede, jede mašinka“ a v našej verzii má takéto slová: ide, ide mašinka, dymí sa jej z komínka, poďte deti ukladať, naše hračky idú spať.“ alebo cvičenie začíname krátkou básničkou: kto chce zdravý byť, musí s nami zacvičiť a pod.

pasovačku  sme už tradične ukončili pesničkou: keď si šťastný…..

myslíme si, že každé dieťa je šťastné nakoľko má milujúcich rodičov a starých rodičov, majú kamarátov a škôlku , do ktorej rady chodia a majú svoje druhé mamy, ktoré vedia objať, pohladkať a povedať milé slová  a ktoré svojimi nápadmi a tvorivosťou a hlavne vzájomnou spoluprácou pripravujú pre deti nové zážitky a poznatky.

ku šťastiu mali deti pripravené milé pohostenie od nových rodičov a malé darčeky, ktoré si odnášali domov.

——————————————————————————————————————————-

Na známosť sa všetkým dáva  celkom nová, čerstvá správa.
Otvára sa naša škôlka, vstúpte do nej všetci zvonka

A je to opäť september. Mesiac, ktorý patrí novému ročnému obdobiu –jeseni- a mesiac, ktorý patrí školákom, žiakom a samozrejme aj malým škôlkarom.4. septembra 2017 sa otvorila naša nová, zelená brána, vyzdobená štvorlístkom.V tento deň ňou prešlo  40 detí. Tento školský rok sme privítali aj 10 nových deti.Vítali ich pani učiteľky, pekné triedy, hračky ale najmä kamaráti s ktorými sa nevideli skoro 2 mesiace. Po vzájomnom privítaní sa rozhovorili o svojich dovolenkových zážitkoch.V 1. triede boli sem tam na tváričkách slzičky, ktoré vysušili pani učiteľky svojim dôvtipom a láskou. Prvý deň bol v materskej škole veselý i zaslzený. Domov si deti odnášali pekný darček s legom.  A čo dodať na záver? Prajeme deťom veľa zdravia a krásne prežité chvíle v materskej škole. O to sa postará celý kolektív, ktorému prajeme tiež pevné zdravie, veľa dobrých nápadov a veľa trpezlivosti a lásky k zvereným deťom

————————————————————————————————————————–

Milí rodičia a naše detičky!!!

 • Ani sme sa  nenazdali a  už je tu  opäť september. A to znamená, že sa po dvoch mesiacoch plných prázdninových zážitkov stretneme všetci v našej materskej škole. Tí, ktorí už materskú školu poznajú, vrátia sa do nových tried plných  hračiek a “starých” kamarátov. No budú aj takí, ktorí tu prídu po prvýkrát a zatiaľ sú iba zvedaví. Už sa  na Vás všetci veľmi tešíme.
 • Základné informácie k začiatku školského roka 2017/2018
  4.9.2017 sa začína prevádzka MŠ od 6.15 hod.- 16.30. hod.
 • 7.9.2017  o 16.30 hod.  sa uskutoční  1. stretnutie rodičov
 • Schádzanie detí  je od 6.15 do 8.00 hod.,popoludňajšie rozchádzanie  je od 15.30 do 16.30 hod.
 • Triedy
 • 1. trieda ostáva triedou 2-3-4- ročných detí,  s pani učiteľkami Vierkou a Silviou 
  2.trieda  je triedou   4-5-6 ročných detí s pani učiteľkami Naďkou a Angelikou. 
 • Zoznamy detí  budú vyvesené na dverách triedach.
 • ( nezabudnúť potvrdenie od lekára pred nástupom  3 dni staré )

Prvé dni a týždne určíte nebudú ľahké pre Vás, ani pre Vaše dieťa. Je to normálny pocit z toho, že jedna etapa sa v jeho, aj vo vašom živote končí. Začína sa nová etapa – vy sa vrátite do zamestnania a Vaše dieťa bude prvý raz niekoľko hodín bez Vás. Všetko, čo je prvý raz je niekedy zložité. Prvý raz bez mamy, bez otca, prvý raz papkať v jedálni, prvý raz spinkať v inej postieľke, prvý raz sa hrať s toľkými deťmi…

Nebojte sa urobíme všetko pre to, aby to „prvý raz“ nebolo pre Vás a Vaše dieťa až také ťažké.

Deti si môžu do triedy priniesť svoju obľúbené hračku, či svoj vlastný vankúšik.

Poplatky :  školné 10€ , a stravné 1,29 €/deň, s ostatnými poplatkami budete oboznámení na stretnutí rodičov.

 •  Platia  všetky deti navštevujúce materskú školu, okrem tých, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo odklad školskej dochádzky. (V prípade nejasnosti volajte vedenie školy, prípadne sa informujte u triednych učiteliek) 
 • dátume  platieb týchto poplatkov budete včas informovaní.

Ostatné informácie o práci s deťmi, podmienkach školy, činnosti krúžkov, ďalších poplatkoch, či aktivitách pripravených pre vaše deti sa dozviete na 1. stretnutí rodičov, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame . Uskutoční sa  7.9.2017 o 16.30 hod. v MŠ.
Mgr. Viera Lukácsová – riaditeľka MŠ