Krúžky


 

Krúžok výtvarnej výchovy

  V tomto školskom roku navštevujú naše deti tento krúžok v ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

english

 

ANGLICKÝ JAZYK v 2. triede

Pani učiteľka: Mgr. Janka Trembová

Každý utorok od 15.15- do 15.45 hod