Čo bolo

 Čo sa stalo v školskom roku 2022-2023

Máj 2023

 • 5.5. Divadelné predstavenie- CROCUS -Pesničková promenáda- 9,00 hod.-90 € )
 • 4.5.  sa fotili deti, ktoré boli choré- dofocovanie detí
 • 9.5. sme mali generálku na Deň mamičiek
 • 10.5. Deň mamičiek v kultúrnom dome
 • 18.5. Okresné kolo viacboja všestrannosti ( 12 MŠ )
 • 19.5. sme sa zúčastnili enviromentálnej aktivity v MŠ Dvorníky pri príležitosti Svetového dňa včiel.
 • Začali sme prijímať žiadosti do MŠ

Apríl 2023

 • 4.4. Depistáž predškolákov ( 9,00 )
 • 5.4. Fotenie podľa záujmu 
 • Primátorské voľno- prerušenie prevádzky- 6.4. 2023 a 11.4.2023 pri príležitosti Dňa učiteľov ( so súhlasom rodičov )
 • 13.4. Návšteva knižnice- beseda o lesoch( 9,00)
 • 14.4. Sférické kino  ( 8,30hod. –  200 € )
 • 17.4. Divadelné predstavenie – O soptíkovi….
 • 18.4. Stretnutie rodičov
 • 20.4. Deň Zeme – MŠ Budulov
 • 20.4. Návšteva sokoliarov-10,40 hod.-

Marec 2023

 • zberná MŠ počas jarných prázdnin od 6.3.2023 do 10.3.2023
 • 15.3. DOD ZŠ ČSA- zúčastnili sme sa s našimi predškolákmi
 • 15.3.2023- ENVIRO Projekt- návšteva tety, ktorá nám porozprávala o prírode a zvieratkách. 
 • 21.3-22.3. sme ponúkli rodičom individuálne konzultácie o deťoch.
 • 23.3.- DOD v ZŠ  Severná
 • 28.3. triedne kolo v prednese poézie a prózy
 • 30.3. Okresné kolo v prednese MŠ Jasov ( Bibka, Vaneska a Nelka )
 • 31. 3 divadelné predstavenie uja Doremina

Február 2023

 • začala sa výučba anglického jazyka
 • 1.2. stretnutie RŠ a Spoločnosti rodičov- rozdelenie úloh ( fašiangová zábava…)
 • 8.2.  2. stretnutie DENTAL ALARM
 • 13.2. Pedagogická porada
 • 11.2. Fašiangová zábava priateľov a rodičov MŠ Hviezdoslavova
 • 16.2. Maškarný ples v kultúrnom dome

Január 2023

 • 1. stretnutie  DENTAL ALARM
 • Prevádzka MŠ sa začala 7.1.2023
 • 31.1. pedagogická porada
 • 11.1. mimoriadne stretnutie rodičov ( zvýšenie poplatkov )

December 2022

 • 2.12. sme sa zúčastnili prváckej pasovačky, ktorú organizovala ZŠ ČSA v Moldave nad Bodvou
 • 6.12 k nám prišiel Mikuláš, neobišiel našu našu škôlku
 • 5.12. sme piekli vianočné medovníky
 • 7.12. sme sa stretli s rodičmi  a spoločne sme  zdobili medovníky
 • 13.12. sme mali stretnutie Rady školy a  OZ
 • 14. 12 k nám prišlo divadielko z Rožňavy
 • 15.12 sme piekli vianočné kokosové koláčiky, na ktorých si pochutnáte na vianočnom vystúpení
 • 21.12. sme mali vianočné vystúpenie v kultúrnom dome v Moldave nad Bodvou. Deti predviedli rodičom krásny program.

November 2022

 • 4.11.Deň MŠ – Tento deň sme oslávili krásnym a poučným divadielkom v kultúrnom dome, v ktorom nechýbala tancovačka a ochutnávka pochutín. Deti  si odnášali nielen zážitok ale aj krásne darčeky. MŠ  dostala knižky do školskej knižnice,a pani učiteľky krásny kvietok a zaujímavú knihu. Ďakujeme HEPY BEIBY A BAFF SA za skvelé darčeky. Na školskom dvore sme pokračovali ,urobili sme si  diskotéku, vypustili  balóny do vzduchu, aby pozdravili kamarátov, deťom sme odovzdali peknú rozprávkovú knihu. Pri odchode domov si každé dieťa bralo domov balón. Dúfame, že si deti tento deň užili.
 • 7.11. bolo u nás divadielko Crocus
 • 8.11 sme sa fotili podľa záujmu rodičov
 • 15.11 sa uskutočnilo stretnutie bývalých škôlkarov, do škôlky prišli všetci okrem Martinky. Bolo to veselé popoludnie spojené so spomienkami. Ďakujeme rodičom a deťom ,že pozvanie prijali.
 • 15.11 sme boli na exkurzií v ZŠ ČSA s deťmi 2. triedy. Žiaci 4 triedy nám predstavili svoje výtvory- plánéty, mliečnu dráhu a iné zaujímavosti. Ďakujeme za pozvanie.
 • 16.11 sme prijali pozvanie ZŠ Severnej a za pomoci rozprávkových postáv sme spoznávali jednotlivé triedy tejto školy. Deti v každej triede plnili zaujímavú aktivitu. V jedálni sa  deti posilnili obloženým chlebíkom, načerpali sily ,aby v telocvični mohli zdolávať ďalšie prekážky. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
 • 18.11. sme pre chorobnosť mali MŠ so súhlasom rodičov aj zriaďovateľa zatvorenú.
 • 28.11.  sme boli na 1. návšteve v 1.B triede v rámci spolupráce
 • 25.11. sme mali stretnutie rodičov spojené s prednáškou pani psychologičky

Október 2022

 • 4.10. sa uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s pani Kulíkovou
 • 12.10. sa uskutočnilo 2. zasadnutie Rady školy
 • 14.10. nám vymieňali vchodové dvere, so súhlasom rodičov sme boli zatvorení
 • 21.10. sa  u nás uskutočnil deň zdravej výživy a v popoludňajších hodinách si rodičia pochutnali na zdravých pomázánkach, ktoré nám pripravila teta Valika. Rodičia mali možnosť ochutnať pomazánku a zároveň si zobrať aj recept.
 • V čase jesenných prázdnin od 28.10.2022 do 31.10.2022  máme zátvor.

♥ September 2022

 • 5.9.2022 sa začala prevádzka našej MŠ- privítali sme spolu 41 detí
 • 7.9.2022 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Rady školy a 1. stretnutie rodičov našich detí
 • 14 9. 2022 sa uskutočnila pasovačka našich nových škôlkarov, ďakujeme novým rodičom za pohostenie a tete Valike za chutný koláč. Nové deti dostali drevenú medailu na pamiatku.

—————————————————————————————————————-

Čo sa stalo v školskom roku 2021-2022

Jún 2022

 • 1.jún bol našim veľkým dňom a oslávili sme ho ako sa patrí, hrami, aktivitami a nemohli chýbať darčeky a chutný koláčik od tety Valiky.(Bosonohá olympiáda)
 • 2.6. sme dostali pekný darček na MDD- prišlo k nám divadielko
 • 9.6. na náš školský dvor prišli novoprijaté deti , kde rodičia dostali inštrukcie o MŠ.
 • 14.6. boli naše deti na výchovnom koncerte v ZUŠ.
 • 16.6. sa uskutočnilo posledné stretnutie rodičov v tomto školskom roku.
 • 17.6. sme mali metodický deň a v našej škôlke bola prerušená dochádzka.
 • 24.6. sa uskutočnila slávnostná rozlúčka s našimi predškolákmi.

Máj 2022

 • 3.5.  našu MŠ navštívilo divadielko z Košíc- CROCUS
 • 4.5.  boli sme  s deťmi 2. triedy na návšteve hvezdárne v Medzeve
 • 13.5.  pozdravili sme naše mamičky krásnym programom a srdiečkom – Deň mamičiek
 • 17.5. k nám opäť zavítalo divadielko z Rožňavy- ujo Doremino
 • Deň zeme – vytvorili sme hmyzí domček na školskom dvore a sledovali sme ako sa z červíka vyliahne motýľ.
 • riešili sme úlohy z logickej olympiády ( deti 2. triedy )

Apríl 2022

 • 28.4.2022 – Deň narcisov –Aj v našej škôlke sa uskutočnila dobrovoľná zbierka. Každé dieťa pri vstupe do triedy dostalo kvet narcisu  a popoludní si zo škôlky odniesli vyrobené  narcisy a rodičia dobrovoľne prispeli na dobru vec. Peniažky pošleme do detskej nemocnice.
 • 29.4.2022  ( piatok )MŠ Severná organizovala dopravnú súťaž, našu MŠ  reprezentovali 4 deti- Leo, Števko,Kristián a Oliver. Bola to veľmi pekná akcia. Ďakujeme za pozvanie
 • 29.4 bola u nás pani psychologička na konzultáciách.
 • 29.4. sme sa  boli pozrieť na kultúrny program na námestie : STAVANIE MÁJOV , ktorý pre širokú verejnosť pripravila ZŠ ČSA.
 • 5.4 . k nám prišiel ujo fotograf a fotil deti, ktoré v čase fotenia neboli v škôlke,
 • v čase veľkonočných prázdnin ( od 14.4.2022- 19.4.2022 ) v našej škôlke fungovala jedna trieda, 
 • 21.4.2022  k nám prišiel sokoliar a predstavil sa so svojimi krásnymi dravcami,
 • 22.4. sme sa zúčastnili EKO dňa, ktoré organizovalo MsKS-  v priestoroch parku boli pre deti pripravené rôzne zaujímavé aktivity pri príležitosti dňa Zeme.

Marec 2022

 • 10.3.2022 sme sa fotili aj na spoločné foto.
 • 22.3. sme  sa zúčastnili peknej akcie Vynášania Moreny.
 • 25.3. sa v priestoroch našej MŠ uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy.
 • 28.3. sme sa s predškolákmi zúčastnili DOD v ZŠ ČSA.
 • 31.3. sme boli na návšteve v knižnici, uskutočnila sa tam beseda s pani knihovníčkou.
 • 31.3. sa uskutočnilo 2. stretnutie rodičov a Rady školy.

Február 2022

 • prerušenie prevádzky MŠ v čase jarných prázdnin ( od 21.2.2022-25.2.2022)
 • 16.2. 2022 sa v priestoroch MŠ uskutočnil maškarný ples. Trieda sa zmenila na  karnevalovú sálu a deti na veselé postavičky , ktoré sa veselo zabávali s pani učiteľkami. Nechýbala radosť, zaujímavé súťaže a darčeky. O štedrú tombolu sa postarali naši rodičia a o chutné malé šištičky naša teta Valika. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. 

Január 2022

 • zimné prázdniny sme mali od 19.12.2022 do 7.1.2022
 • prevádzka MŠ sa začala 10.1.2022

December 2021

 • 3.12.2021 nás navštívil  Mikuláš a doniesol nám ponožku plnú sladkostí.
 • 8.12.2021 sme piekli vianočné pečivo, ktoré sme aj ochutnali.
 • 15.12. 2021 sme  mali vianočnú besiedku, nacvičili sme vianočný program.

November 2021

 • 4.11. Deň materských škôl

Október 2021

 • Jesenné pečenie
 • Zdravá výživa
 • Európsky týždeň športu
 • Ponožková výzva
 • Zber papiera
 • Predsieň starých rodičov- ukážka retro vecí…

September 2021

 • 2.9. sme začali nový školský rok.
 • 8.9. sa uskutočnilo 1. stretnutie rodičov.
 • 14.9.sa uskutočnila pasovačka našich nových lienok.
 • 30.9. sme mali u nás divadielko z Rožňavy 

……………………………………………………………………………………..

Čo sa stalo v školskom roku 2020/2021 v našej škôlke.

 1. Začali sme školský rok, na ktorí sme sa už všetci veľmi tešili, boli sme zatiaľ ochudobnení o aktivity , na ktorých  by sa podieľali aj rodičia.Ale snažili sme sa , aby sme deťom vytvorili čo najviac aktivít a zážitkov.
 2. September prešiel veľmi rýchlo,nové deti si pekne zvykli na škôlku, ale boli sme spolu...
 3. Október sa niesol v duchu  zdravej výživy, ten  sme oslávili hrou na kuchárov, kde si deti sami natierali na chlebík chutnú pomazánku od tety Valiky,samozrejme sme sa rozprávali o zdraví, ktoré je najdôležitejšie. S pomocou rodičov a kolektívu MŠ sme vydali receptár zdravia . Ďakujeme za spoluprácu.
 4. V novembri sme mali sviatok, oslávili sme deň materských škôl,diskotékou  a zábavou. Deti dostali na pamiatku peknú knihu.
 5. Od 23.11.2020 do 30.11.2020 sme mali pozastavenú prevádzku MŠ. Opäť sme začali 1.12.2020
 6. December sa začal príchodom Mikuláša, ktorý do našej škôlky zavítal 7.12.2020,  čakali sme ho na školskom dvore,s deťmi sme mu zaspievali, zarecitovali básničky. Za to, že boli zlaté a šikovné, dostali od neho adventný kalendár,čižmičku s čokoládkou.
 7. 8.12. sme sa s deťmi zahrali na pekárov -medovnikárov, upiekli sme chutné medovníky.
 8. 16.12 sme opäť piekli, tentoraz kokosové labky, započúvali sme sa do vianočných melódií a plnenie  formičiek nám išla jedna radosť.
 9. Posledný deň v tomto roku sme mali veselý a radostný.S vianočnou besiedkou a darčekmi. Ďakujem deťom a celému kolektívu za to, ako to všetko zvládli na jednotku. Šťastné a veselé Vianoce.
 10. Od 21.12 2020 do 9.1.2020 budeme mať zimné prázdniny a prevádzka MŠ bude prerušená.
 11. Od 1.3.2021 sme začali prevádzku MŠ

Máj 2021

 • 4.5.2021 sme sa fotili aj na tablo.
 • Začal sa zápis do materskej školy na školský rok 2021-2022, ktorý sa koncom mesiaca ukončil.
 • 17.5.2021 sme mali voľby do Rady školy.
 • Na deň našich mamičiek 19.5.2021 sme s deťmi pripravili krásny program, z ktorého sme urobili nahrávku a  naše mamičky ju budú môcť pozrieť.
 • 27.5.2021 sme mali ustanovujúce zasadnutie novo zvolenej Rady školy

Jún 2021

 • 1.jún -MDD sme oslávili ako sa patrí. Nechýbali súťaže, tance a hlavne darčeky.Deti boli zlaté a aj počasie nám prialo.
 • 16.6.2021 sme mali na školskom dvore 1. stretnutie rodičov
 • 23.6.2021 sme mali rozlúčku našich predškolákov
 • 25.6.2021 sme sa streli s rodičmi budúcich škôlkárov

Školský rok 2019-2020

V júni sme otvorili MŠ Hviezdoslavovu v priestoroch MŠ Severná so 17 deťmi.

2.júla 2021 sa konala slávnostná rozlúčka predškolákov v exteriéri  našej materskej školy. Prajeme dobrý štart do 1. ročníka všetkým našim predškolákom.

Marec 2020

 • Od 16.3. až do odvolania  je prevádzka MŠ prerušená na základe rozhodnutia vlády v rámci opatrení proti šíreniu korona vírusu.
 • 6.3. sa konal v MŠ Krátka metodický deň pre učiteľky MŠ.
 • V čase jarných prázdnin od 2.3. do 5.3. bola naša MŠ zbernou škôlkou pre všetky moldavské deti, ktoré mali záujem o prevádzku MŠ.

Február 2020

 • 8.2.2020 sa uskutočnila fašiangová zábava rodičov a priateľov našej školy. Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu.
 • 13.2. 2020 sa kultúrny dom v Moldave nad Bodvou premenil na rozprávkovú fašiangovú krajinu. Konal sa detský karneval.

Január 2020

 • 30.1.2020- sme navštívili CVČ v rámci zimných tvorivých dielní.

December 2019

 • 6.12. k nám prišiel Mikuláš.
 • 5.12.2019  sme napiekli vianočné pečivo- medvedie labky.
 • 9.12.od 9.00  sme navštívili s deťmi 2. triedy Gymnázium v Moldave nad Bodvou.
 • 11.12. sme mali generálku vianočného programu.
 • 12.12. od 10.30 hod. k nám prišlo divadielko z Rožňavy.
 • 12.12.od 16.00 hod. sme sa všetci zišli na Vianočnej besiedke v kultúrnom dome: „Nech nikto pri stole dnes nie je sám…“

November 2019

 • 5.11. sa uskutočnil  Deň materských škôl v kultúrnom dome.
 • 6.11. sme vyhodnotili celomesačnú októbrovú aktivitu: „Jabĺčko v rôznych podobách“
 • 13.11.od 15.30 hod. k nám do MŠ prišli naši bývalí škôlkári.
 • 14.11.od 16.00 hod, sme pripravili pre rodičov 2. triedy  predstavenie: O Šípovej Ruženke.
 • 19.11. od 9.30 hod. sme navštívili žiakov 1.B triedy v ZŠ ČSA rámci spolupráce.
 • 20.11.  od 16.30 hod. sa uskutočnílo stretnutie rodičov a o 15.30 hod. stretnutie Rady školy a OZ.
 • 26.11. od 10.00 hod. sme boli na pracovnom jesennom stretnutí v CVČ ( 2. trieda). Ďakujeme za pozvanie.
 • 29.11. sme prijali pozvanie na Prvácku pasovačku ZŠ ČSA do kultúrneho domu.

Október 2019

 • 1.10. k nám prišlo divadielko Crocus a predstavilo nám krásnu rozprávku s pesničkami.
 • 9.10. sme sa fotili.
 • 16.10  bol deň zdravej výživy–  a popoludní ochutnávka zdravých nátierok a jablkových dobrôt
 • 21.10– sa uskutočnili okresné majstrovstvá vo viacbojoch všestrannosti
 • 24.10- sme boli pozdraviť starkých v Domove dôchodcov. Pripravili sme pre nich krátky program s tancom a pesničkami.
 • 30.-31.10. sme mali jesenné prázdniny

September 2019

 • 3.9.-začiatok školského roka
 • 4.9. stretnutie rodičov
 • 11.9.pasovačka škôlkárov- zoznamovacie popoludnie
 • 19.9.športová aktivita:“ Hýb sa MŠ“Ďakujeme všetkým rodinám za účasť
 • 17.9.-Olympiáda Severáčikova. Ďakujeme za pozvanie