Čo sa chystá…


Aktivity, ktoré nás čakajú…

  • Letná prevádzka je zabezpečená počas celých letných prázdnin -informujte sa u pani učiteliek
  • z 28.6. na 29.6- nočný spánok v škôlke
  • 27.6.2022  školský výlet s deťmi.
  • platby školného a stravného prosíme uhradiť  do 15.teho cez bankový účet ,ktorý nájdete v časti- platby ( info v MŠ )
  • prosíme Vás, aby ste nám oznamovali neprítomnosť detí v MŠ, nakoľko zisťujeme chorobnosť detí. Ďakujeme