Domov

Vitajte na stránkach

MŠ Hviezdoslavova 17

Moldava nad Bodvou

Školský rok 2022-2023

Cesta rozprávkovým lesom

16.11. sme prijali pozvanie ZŠ Severnej a za pomoci rozprávkových postáv sme spoznávali jednotlivé triedy tejto školy. Deti v každej triede plnili zaujímavú aktivitu. V jedálni sa  deti posilnili obloženým chlebíkom, načerpali sily ,aby v telocvični mohli zdolávať ďalšie prekážky. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

V krajine planét

15.11 sme boli na exkurzií v ZŠ ČSA s deťmi 2. triedy. Žiaci 4. triedy nám predstavili svoje výtvory- plánéty, mliečnu dráhu a  nádhernú pieseň o najväčšej hviezde. Ďakujeme za pozvanie.

4.11 Deň materských škôl

Tento deň sme oslávili krásnym a poučným divadielkom v kultúrnom dome, v ktorom nechýbala tancovačka a ochutnávka pochutín. Deti  si odnášali nielen zážitok ale aj krásne darčeky. MŠ  dostala knižky do školskej knižnice,a pani učiteľky krásny kvietok a zaujímavú knihu. Ďakujeme HEPY BEIBY A BAFF SA za skvelé darčeky. Na školskom dvore sme pokračovali ,urobili sme si  diskotéku, vypustili  balóny do vzduchu, aby pozdravili kamarátov, deťom sme odovzdali peknú rozprávkovú knihu. Pri odchode domov si každé dieťa bralo domov balón. Dúfame, že si deti tento deň užili.

Stretnutie bývalých škôlkárov

15.11 sa uskutočnilo stretnutie bývalých škôlkarov, do škôlky prišli všetci okrem Martinky. Bolo to veselé popoludnie spojené so spomienkami. Ďakujeme rodičom a deťom ,že pozvanie prijali.

Zdravá výživa

21.10. sa  u nás uskutočnil deň zdravej výživy a v popoludňajších hodinách si rodičia pochutnali na zdravých pomázánkach, ktoré nám pripravila teta Valika. Rodičia mali možnosť ochutnať pomazánku a zároveň si zobrať aj recept.

Pasovačka nových škôlkárov

V tento upršaný, ale veselý deň 14.9.2022 sa konala škôlkarska pasovačka. Keďže vonku bolo upršané počasie, pasovačku sme urobili v priestoroch 2. triedy. Program pre nové deti pripravili deti staršie, ktoré za spevu a básničkami ukázali ako sa presúvame k jednotlivým aktivitám v priebehu dňa. Pesničky ako : Keď si šťastný, U nás spieva celá škôlka, Každé ráno…ukázali , že život v materskej škole je veselý a pobyt detí v nej je pestrý a popretkávaný bohatými zážitkami.

Celý akt prebiehal tak, že nové dieťa si kľaklo na štvorlístok a staršie deti ich pasovali za včielku alebo lienku. Pasované deti dostali drevené madaile ako spomienku na tento deň.
Po tomto úkone mali deti pohostenie, ktoré pripravili nové mamičky. Nechýbali slané pochutiny, voda, koláče, ktoré spríjemnili celé popoludnie. Vďaka takejto spolupráci s rodičmi pripravujeme pre deti nezabudnuteľné zážitky. V tento deň sme prežili jedno pekné a užitočné popoludnie, pretože to poslúžilo aj na to, aby sa rodičia navzájom spoznali , porozprávali a ochutnali aj náš tradičný škôlkársky perník od pani kuchárky Valiky.

Začíname -hurá……opäť sa otvorila brána a do našej škôlky prišlo 41 veselých detí…..

——————————————————————————————————————-

Školský rok 2021-2022

Informácie ohľadom choroby dieťaťa

 • Zákonný zástupca dieťaťa
  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v
  trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)
  písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (zabezpečí
  MŠ).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe – stiahnuť tu.                                         Lekár sa NIKDY nevyjadruje ku zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, že dieťa je zdravé a ani sa nevyjadruje ku spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie – vydá potvrdenie o chorobe.
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ z dôvodu:                                          
  • podozrenia na ochorenie COVID -19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
  • ochorenia na COVID – 19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným
   lekárom) 
 • Zákonný zástupca je povinný predložiť pri návrate dieťaťa do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
  Počet Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

—————————————————————————-

Školský rok 2020 – 2021

Vitajte na stránkach našej školy

Koniec školského roka

Prajeme vám v mene celého kolektívu MŠ Hviezdoslavova 17, krásne prázdniny, dni plné slnka a hier a hlavne veľa zdravia.

Rozlúčka našich predškolákov

Dnes je veľký deň, splnil sa mi sen, od septembra budem žiačik, nebudem už predškoláčik…..

Z nášho domčeka, z našej materskej školy odchádza 8 detí do školy. V septembri sa stanú žiakmi prvého ročníka. Preto  dňa 23.6.2021 pozvali do materskej školy svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov, aby sa  pekným kultúrnym programom rozlúčili s učiteľkami, kamarátmi, kolektívom a zároveň sa poďakovali svojim rodičom za lásku a starostlivosť.

S pani učiteľkami deti pripravili pekný program a aj vďaka rodičom, ktorí vyzdobili školský dvor, vstup do triedy , našu bránu a pripravili stoly a  pohostenie, rozlúčka získala na svojej dôstojnosti.

Na každého školáčika boli zložené básničky, ktoré charakterizovali jednotlivé deti. Z rúk pani riaditeľky a učiteliek dostali deti vysvedčenie, darčeky, ktoré mali uložené v taštičke.

Vyprevadili sme 8 šikovných detí,ktorí zložili slávnostný sľúb ,ktorým sa školská práca bude páčiť a  získané vedomosti z MŠ budú rozvíjať ďalej v základnej škole.

Emka, Patrícia,Izabella, Damian,Samko, Vilko,Andreas a Noel želáme Vám krásne prázdniny a veľa úspechov v škole.

Želáme Vám kamaráti veľa sily, aby sa Vám prvé čiarky podarili a písmená aby boli ako kvietky, aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.“

Deň našich detičiek

1.jún je sviatok všetkých detí.Aj my sme v tento krásny deň  s našimi detičkami oslavovali. Bolo to už od rána. Pre deti si pani učiteľky pripravili športové disciplíny, vyzdobili sme náš dvor.Deti sa striedali na štyroch stanovištiach,kde ich čakali zaujímavé športové súťaže. Nechýbal ani chutný perník od tety Valiky za ,ktorý ďakujeme a samozrejme diskotéka. Na záver boli deti za svoje výkony odmenené. Ďakujeme Maxíkovej mamke za krásne lopty a lízatká, ďakujeme Sandykynej mamke za sladkosti a pani učiteľkám za skvelo pripravené aktivity. Dúfame,že si deti si tento deň užili.Prajeme im všetko najlepšie.

—————————————————————————

Elektronická prihláška na ZÁKLADNÚ UMELECKÚ ŠKOLU v Moldave nad Bodvou. Kliknutím na obrázok sa dostanete na elektronickú prihlášku.

VYHLÁSENIE VOLIEB do Rady školy pri MŠ Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou

nájdete tu: VYHLÁSENIE VOLIEB

„Najkrajšia hviezdička je moja najzlatšia,najmilšia,najkrajšia mamička…

Mamka moja, mamka drahá, budem dobrá(ý), sľubujem, pretože Ťa veľmi ľúbim, tak Ti program k Tvojmu sviatku už onedlho d a r u j e m.

Tvoje milované dieťa.

Krásny deň maminiek, prajú deti z MŠ Hviezdoslavova svojim mamulienkam.

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom našej školy, ktorí nám prispeli a darovali  2 %  dane.

Pravidlá pre školy od 3.mája

Vážení rodičia, od 3.mája pre náš okres Košice – okolie platí 2. stupeň varovania a platia v ňom tieto pravidlá (pre viac info, kliknite prosím na obrázok nižšie):

Zabezpečenie celoslovenského sčítania obyvateľstva – Viac info tu:Asistované sčítanie- oznam

——————————————————————————————————————————————————-

Vážení rodičia od 12.4.2021 sa podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR otvárajú materské školy pre deti všetkých rodičov. Venujte , prosím pozornosť aktuálnym informáciám, rozhodnutiu ministra školstva a pokynom riaditeľky školy.

 • Zákonný zástupca sa pri vstupe do MŠ  preukáže:
 • negatívnym testom,nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID  19
 • Bez týchto potvrdení zákonného zástupcu, nebude môcť byť dieťa prijaté do MŠ.
 • Pri vstupe do budovy sa bude deťom denne  merať  telesná teplota.
 • V prípade, že dieťaťu bude nameraná zvýšená teplota, bude sa sťažovať na bolesti hrdla, únavu alebo akýkoľvek z príznakov akútneho respiračného ochorenia, bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa a musí okamžite prísť vyzdvihnúť dieťa zo školy.
 • Zákonný zástupca preberá trestnú zodpovednosť pri zatajení akýchkoľvek príznakov, a tým ohrozenie učiteľa a ostatných detí v triede.
 • Prevádzka MŠ bude od 6,30 do 16.00 hod.
 • Naďalej platí opatrenie:prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekcia rúk.
 • V šatniach sa môžu zdržiavať maximálne dve rodiny.
 • Pri nástupe do MŠ vás prosíme o vyplnenie tlačiva  v priestoroch MŠ:
 • – čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (môžete si ho  stiahnuť(TU) a s vyplnenými už prísť do MŠ,
 • – a vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
 • Tešíme sa na Vás.

Aktualizované rozhodnutie ministra školstva z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021

Rozhodnutie je zverejnené na webstránke ministerstva na tomto linku:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

Zápis detí do MŠ  .

Viac informácií nájdete tu: Usmernenie k zápisu do MŠ_2021_2022

Formulár žiadosti na stiahnutie tu: Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ

Online stretnutie predškolákov s pani učiteľkami zo ZŠ Severná 21

Pomôžte nám !

Venujte nám 2% z vašich daní

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše OZ- Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Hviezdoslavova. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Údaje: OZ-Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Hviezdoslavova 17,

IČO: 35570105

 • číslo účtu: 8882175/5200

Finančné prostriedky budú použité na:

– skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

– skvalitnenie vybavenia školy,

Doteraz sme z tieto prostriedky použili  na divadelné predstavenia, karneval,vystúpenia pre deti na MDD  a nakúpili sme didaktické pomôcky.

Budeme veľmi radi, ak nám aj tento rok pomôžete..

Tlačivo si viete stiahnuť tu: 2% Daň tlačivo

———————————————————————————–

Od 8.3.2021

Oznamujeme vám,že od 8.3.2021 do MŠ môžu nastúpiť deti oboch zamestnaných rodičov a deti rodičov,ktorí z nevyhnutných dôvodov potrebujú umiestniť dieťa do MŠ.

Hlavným opatrením pre zníženie rizík spojených s pandémiou je obmedzenie mobility.

Pre našich budúcich školákov od ČSA Moldava nad Bodvou

Vážení rodičia predškolákov!

Brány škôl sú zatiaľ zatvorené, iba opatrne sa otvárajú, ale v našej ČSA-čke sa školský život nazastavil. Aj keď Vás nemôžeme osobne privítať v priestoroch našej školy, spoznať prácu pedagógov, žiakov, pozývame Vás prostredníctvom našej stránky do „kina“ Pozrite film, ktorý sme pre Vás pripravili. Je prierezom života našej školy, obrazom rôznorodosti a pestrosti všetkého, čo školský rok prináša. Členovia „filmového štábu“ sa pod vedením režisérky usillujú o to, aby sa talent našich skvelých hercov čo najviac rozvinul pre radosť svoju i Vás, ctených filmových kritikov.

Vážení rodičia, prinášame vám aktuálne informácie ohľadom otvárania škôl na území nášho mesta:

 • Prišiel čas, aby sme sa po dvoch mesiacoch opäť stretli v našej škôlke.
 •  Od 1.3.2021 je MŠ otvorená pre všetky deti.
 • Prosíme všetkých rodičov o spoluprácu pri dodržiavaní  protiepidemických opatrení.
 • Zákonný zástupca sa pri vstupe do MŠ  preukáže:
 • negatívnym testom,
 • alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID  19,
 • alebo zaočkovaním proti ochoreniu COVID 19 aj druhou dávkou vakcíny od ktorej uplynulo aspoň 14 dní.
 • Bez týchto potvrdení zákonného zástupcu, nebude môcť byť dieťa prijaté do MŠ.
 • Test musí byť platný 7 dní od posledného testovania.
 • Prevádzka MŠ bude od 6,30 do 15.30 hod.
 • Deti,ktoré nenastúpia v pondelok, budú môcť byť prijaté až nasledujúci pondelok.
 • Naďalej platí opatrenie:prekrytie horných dýchacích ciest a dezinfekcia rúk.
 • V šatniach sa môžu zdržiavať maximálne dve rodiny.
 • Pri nástupe do MŠ vás prosíme o vyplnenie tlačiva :vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  v priestoroch MŠ, alebo si ho môžete stiahnuť(TU) a s vyplnenými už prísť do MŠ.
 • Tešíme sa na vás a spoločne to zvládneme.

Pokyny k prevádzke MŠ od 1.3.2021

Na základe záverov z uznesenia pandemickej komisie Okresného Úradu Košice zo dňa 23.02.2021, odporúčania RÚVZ v Košiciach dňa 25.2.2021, a rozhodnutia primátora mesta č.4/2021-MŠ zo dňa 25.2.2021 sa od 1.3.2021 obnovuje prevádzka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou           

Prezenčná forma výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ bude realizovaná za dodržania protiepidemických opatrení uverejnených v usmernení MŠVVaŠ SR a podmienok COVID AUTOMATu:

 1. podmienka testovania sa rodičov (zákonných zástupcov) detí pri prezenčnej výučbe podľa frekvencie platnosti testu. Platnosť testu je v III. a IV.stupni varovania 7 dní.
 • rodič/zákonný zástupca predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • rodič/zákonný zástupca predloží k nahliadnutiu aktuálny negatívny Ag alebo PCR test nie starší ako 7 dní
 • v prípade, ak rodič resp. zákonný zástupca prekonal ochorenie Covid-19 predkladá k nahliadnutiu potvrdenie od všeobecného lekára o prekonaní ochorenia
 • rovnaká podmienka sa týka aj nástupu na pracovisko všetkých ZAMESTNANCOV ŠKOLY (dokumenty predkladajú riaditeľke MŠ, respektíve poverenej učiteľke).
 1. vstup do budovy na nevyhnutný čas bude umožnený len rodičovi/zákonnému zástupcovi s negatívnym testom, ktorý sprevádza dieťa do šatne. Do priestorov školy nie je možný vstup cudzích osôb.
 • pred vchodom do školy je potrebné minimalizovať zhromažďovanie sa osôb,
 • pred vstupom do budovy školy poverení zamestnanci vykonajú vizuálnu kontrolu potrebných dokumentov a u detí sa každé ráno vykoná ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom) a dezinfekcia rúk,
 1. zodpovednosť zákonných zástupcov za:
 • bezodkladné nahlásenie (riaditeľke MŠ, resp. triednej učiteľke) podozrenia alebo potvrdeného ochorenia na COVID-19 u dieťaťa;
 • bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené;
 • zabezpečenie pre svoje dieťa na každý deň dvoch rúšok/resp. respirátora a papierových jednorazových vreckoviek;
 • dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do a jeho odchode z materskej školy;
 • dodržiavanie pokynov riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky MŠ.
 1. rúška: v škole (interiér) si zamestnanci a deti kryjú horné dýchacie cesty. Deti nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy. Zamestnancom sa odporúča nosiť respirátor (FFP2).
 2. výchovno-vzdelávací proces: za každého počasia vo zvýšenej miere prebieha v exteriéri, po olovrante sa deti presúvajú na školský dvor, kde si ich vyzdvihnú rodičia.
 3. prevádzka: MŠ je otvorená od 6,30 h. do 15,30 h.

Rozhodnutie primátora mesta č. 4/2021 — materské školy v odbore školstva  zo dňa 25.2.2021. Viac info tu:  Rozhodnutie MŠ – 4/2021


Rozhodnutie primátora mesta č. 3/2021 — materské školy v odbore školstva  zo dňa 19.2.2021. Viac info tu:Rozhodnutie MŠ – 3/2021


Rozhodnutie primátora mesta č. 2/2021 materské školy v odbore školstva zo dňa 12. 2.2021.

Na základe usmernení MŠVVaŠ SR (Návrat do škôl 2021 od 8.2.2021) a v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne vydávam toto rozhodnutie:

Súčasná epidemiologická situácia v meste Moldava nad Bodvou od 15.2.2021 do 21.02.2021neumožňuje spustiť  prezenčnú výučbu v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou.

Pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, ktorí si podali žiadosť’ a spĺňajú podmienky rozhodnutia ministerstva školstva z 8.1.2021 je k dispozícii zberná trieda v priestoroch Materskej školy na ulici Krátkej č. 10.

————————————————————————————————————————————————-

Výzva pre rodičov

Mesto Moldava nad Bodvou vyzýva rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, aby svoj záujem o návštevu dieťaťa v materskej škole v čase núdzového stavu nahlásili riaditeľkám príslušných materských škôl, ktorú ich dieťa navštevuje. Svoju žiadosť zasielajte výlučne elektronicky do 15. januára 2021 do 9.00 hodiny a uveďte v nej aj svoje povolanie a zamestnávateľa.

email: mshviezdoslavovamo@gmail.com

Oznamujeme Vám ,že  vzhľadom na aktuálnu situáciu  bude materská škola v čase od 11.1.2021 zatvorená, prevádzka sa plánuje od 18.1.2021. O aktuálnych zmenách vás budeme včas informovať. Prajeme všetkým pevné zdravie.

V mene kolektívu MŠ Hviezdoslavova 17 vám,milí rodičia, ďakujeme za spoluprácu a prajeme krásne ,veselé a šťastné  Vianoce.

Stretneme sa 11.1.2021.

Pozor- Zmena v platbách školného- od 1.1.2020 sa mení všeobecne záväzné nariadenia (VZN) – všetky deti, ktoré nemajú rok pred povinnou školskou dochádzkou platia 20 € na mesiac.

…………………………………………………………………………………………….

Informácie ohľadom choroby dieťaťa nájdete v stránke :Domov

————————————————————————————

Dôležité oznamy !

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude pozastavená prevádzkaMŠ Hviezdoslavova  17 v Moldave nad Bodvou   od  23.11.2020 do 30.11.2020.

Prevádzka by sa mala začať 1.12.2020.( utorok )

Ďakujeme za pochopenie.

————————————————————————————-

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám,že v súlade so smernicou č.32/2017 o niektorých podmienkach prevádzky MŠ a prijímaní detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou, bude v období jesenných prázdnin

od 30.10.2020- 2.11 .2020prevádzka MŠ Hviezdoslavova  p r e r u š e n á.

Prevádzka sa začne  3.11.2020 ( utorok)  resp.podľa pokynov súvisiacich s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou CORONA-19.

V období jesenných prázdnin od 6.11.2020 do 9.11.2020 bude prevádzka MŠ  p r e r u š e n á.Obnovená prevádzka bude v utorok 10.11.2020  resp. podľa pokynov súvisiacich s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou CORONA-19.

Pri nástupe do MŠ -3.11.2020vás prosíme o vyplnenie čestného vyhlásenia (STIAHNUŤ TU) a vyhlásenia zákonných zástupcov o bezinfekčnosti (STIAHNUŤ TU)  v priestoroch MŠ, alebo si ich môžete stiahnuť a s vyplnenými už prísť do MŠ.

Na základe vyjadrenia ministra zdravotníctva aj hlavného hygienika smie dieťa doniesť do MŠ len rodič s negatívnym testom. Prosíme rodičov, aby sa správali zodpovedne.

Vážení rodičia.

Blíži sa september a naše aj Vaše deti sa opäť vrátia do budovy našej  škôlky, ktorú sme mali od marca 2020 zatvorenú. Prídu aj nové detičky, ktoré ešte do škôlky nechodili a  aj tie s ktorými sme sa nestretli pol roka. Opäť bude z našich dvier počuť detský smiech a radosť.Možno aj trošku strach z neznámeho ,hlavne pre nové deti, ale to sa čoskoro zmení,keď uvidia a pocítia ako im je v škôlke dobre. Pani učiteľky a celý kolektív sa o to budú snažiť.Všetci sa tešíme na opätovné stretnutie.

Mimoriadna situácia si však vyžaduje zodpovednosť a opatrnosť nás všetkých. Ak budeme dodržiavať pravidlá a nariadenia, veríme že sa nám podarí predísť šíreniu ochorenia, a preto vás prosíme, venujte pozornosť pokynom riaditeľa školy upravujúce podmienky MŠ na obdobie šk. roka 2020-2021.

Pokyny a organizácia v MŠ od septembra 2020.

 • v 1. a 2. triede je prevádzka od 6.15 hod. do 16.30. h.,
 • zberná trieda nebude fungovať do 14.9.2020,schádzanie a rozchádzanie je v každej triede,
 • pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk, zabezpečená je vhodným dezinfekčným prostriedkom , dieťaťu sa bude merať teplota bezdotykovým teplomerom,
 • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje výlučne s rúškom, nevstupuje do umyvárky ani do triedy,
 • dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca,
 • dieťa je potrebné odovzdať učiteľke na triede do 8.00 hod, kde prebehne ranný filter,
 • do MŠ budú prijaté len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe,.
 • zákonný zástupca pri prvom nástupe predloží zdravotný dotazník a písomné vyhlásenie,
 • výmena posteľného prádla bude vždy v piatokvýmena uteráčikov každú stredu a piatok,
 • v prípade podozrenia alebo ochorenia dieťaťa na COVID-19 bezodkladne o tejto skutočnosti zákonný zástupca informuje učiteľku a riaditeľku MŠ,
 • v prípade podozrenia sa dieťa nepreberie,
 • ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si nasadí rúško, bude umiestnené do izolačnej miestnosti, kontaktujú sa rodičia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú z MŠ,
 • rodič zabezpečí do skrinky dieťaťa rúško,
 • celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum,
 • prosíme rešpektovať zákaz nosenia hračiek, sladkostí a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ.

O všetkých nových skutočnostiach súvisiacich s protipandemickými opatreniami Vás budeme priebežne informovať.

Prajem nám všetkým úspešný školský rok

Elektronická prihláška na Základnú Umeleckú Školu – Moldava nad Bodvou

Pre viac informácií kliknite na obrázok

https://zusmoldava.edupage.org/register/

Prijímanie žiadostí do MŠ na školský rok 2020-2021

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu,ktorá je zapríčinená šírením respiračného ochorenia Vám oznamujeme ,že prijímanie žiadostí do MŠ na školský rok 2020-2021 sa uskutoční od 30.apríla do 30. mája elektronickou formou.Ak túto formu podania žiadosti z akýchkoľvek dôvodov neviete , alebo nemôžete zrealizovať, môžete ju odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Moldave nad Bodvou.

Informácie k žiadosti o zápis detí do MŠ nájdete tu: O Nás -> Žiadosť o prijatie do MŠ

Venujte pozornosť správnosti údajov,ktoré budú uložené v databáze školy počas celého pobytu vášho dieťaťa.


2%

 • Pomôžte nám aj v tomto školskom roku skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.
 • Názov OZ-  Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Hviezdoslavova 17
 • IČO: 35570105
 • číslo účtu: 8882175/5200
 • Ďakujeme v mene našich detí.

Milí rodičia našich predškolákov.

 • Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 15.apríla do 30. apríla 2020 ( elektronickou formou.) (bližšie informácie na konkrétnej ZŠ). 
 • ZŠ ČSA oznamuje ,že v dňoch 27.4.,28.4. a 29.4.2020 od 8.00 do 14.00 hod.  budete môcť osobne zapísať  dieťa do 1. ročníka   v priestoroch školy, bez prítomnosti Vášho dieťaťa.

Vážení rodičia,milé naše deti !

Čelíme mimoriadnej situácií a nevieme sa spolu stretnúť ,tu v našej škôlke.Je nám za vami smutno a už sa nevieme dočkať ,kedy sa opäť uvidíme. Viem ,že robíte  všetko, čo je vo vašich silách, aj my vám chceme  trošku pomôcť, aspoň takýmto spôsobom. Dávame vám do pozornosti zaujímavé aktivity, ktorými sa zabavíte a zároveň obohatíte vedomosti vašich detí. Je len na vás,či ich využijete,alebo nie.

Deti sú veľmi šikovné a nemáme obavy, že by doma v tomto čase nejako zaostali. Poznáme Vás,rodičia, ako milujúcich, zodpovedných a starostlivých. Už len ten čas, ktorý vám je dopriate s nimi tráviť vo väčšej miere, ako je to obvyklé, je pre obe strany veľmi obohacujúce. Isté je ,že nám naše lienky a včielky veľmi, veľmi chýbajú.

Prajem veľa opatrnosti zdravia ,síl a výdrže  v tejto mimoriadnej situácií a zároveň  príjemne strávené chvíle s vašimi detičkami.

Rodičom predškolákov odporúčame metódu“jedna práca pri stolíku“ A je jedno akú úlohu dieťaťu vyberiete, či omaľovánku,úlohy,či prácu s didaktickou hračkou. Dôležité je , aby okrem osvojovania si vedomostí a zručností získavalo návyk pravidelnej dennej prípravy na vyučovanie.

 • omaľovánky- detské omaľovanky.sk
 • DIDAKTA- login-minedu@didakta.sk, heslo– MINEDU
 • grafomotorické listy- nasedeticky.sk
 • zavretaskola.sk
 • mimaci.sk
 • nácvik viazania šnúrok
 • vzdelávacie aktivity- nasedeticky.sk
 • eduword-(tu nájdete množstvo zaujímavých článkov pre vás ,rodičov)
 • ABC škôlka- abcskolka.sk
 • všeličo- preucitelky.sk
 • škôlkár- webnode.sk
 • aj zaspievať si treba- hudbahrou.pf.unipo.sk
 • aktivity s kozmixom- kozmix.sk
 • rozprávky na počúvanie- yutube.sk
 • kreslenie zvieratiek- kreativita.info
 • https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/4408/matematika-pre-najmensich-ucime-sa-pocitat-s-legom?fbclid=IwAR1wHnAHovh2bF7f–mHFlCwMAa874rs-rjbD3oO0iIkW7c8LwPY5qcarYI
 • https://www.facebook.com/groups/ucimesaspetkou/files/
 • https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc-n-0001
 • https://tojenapad.dobrenoviny.sk/ako-precvicit-pocty-kreativnou-formou/?fbclid=IwAR0CxUXT37oWM5SKqrALCp1TSUyIQk3RkONKyow5mgxsRYepK3iat2FUV6U
 • https://www.promama.sk/vychova/rozvoj-grafomotoriky-spravnej-vyslovnosti-mali-byt-sucastou-predskolskej-pripravy?fbclid=IwAR22cPvp5rkm3gHxp96FAkXtLOpOn2MNXdH0z9EqH4JUXzlQ_aJEdvB6j20
 • https://drive.google.com/file/d/1_zzmMyekmEfy__MqZ-35ShkdzRtNdCzA/view?fbclid=IwAR3SJnponcsH7G1v2wJjpQzg2m9bEFXupgO8XSxUnFj3nwyFfRwdq3sRvTs
 • . https://www.vnimavedeti.sk/n/ako-spravne-posudit-skolsku-pr…
 • https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/?fbclid=IwAR0jNagk7aqIz1OQUWAb0fyH_3m1trSpA24eT32L8_yv_Q-nvuBS4mqNyWs
 • https://drive.google.com/file/d/1_zzmMyekmEfy__MqZ-35ShkdzRtNdCzA/view?fbclid=IwAR3SJnponcsH7G1v2wJjpQzg2m9bEFXupgO8XSxUnFj3nwyFfRwdq3sRvTs

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol tak na základe odporučenia Úradu verejného zdravotníctva SR.