Krúžky


Krúžok výtvarnej výchovy

  V tomto školskom roku navštevujú naše deti tento krúžok v ZUŠ

 

 

english

ANGLICKÝ JAZYK v 2. triede- predškoláci

Pani učiteľka: Bc. Katarína Nigutová

Každú stredu  od 13.30- do 14.10 hod