O Nás


Materská škola Hviezdoslavova 17 „Štvorlístok“ sa nachádza v centre mesta. Zrekonštruovaná budova s veselou vstupnou bránou víta detičky vo veku 3 až 6 rokov. Priestranný dvor ponúka deťom dostatočné možnosti na šantenie – pieskoviská, preliezky, hracie zostavy a dopravné ihrisko. Naša dvojtriedna škola poskytuje celodennú starostlivosť 41 deťom so 8 členným kolektívom. Materská škola sa skladá z dvoch tried. V prvej triede je 19 detí vo veku od  2 -3 až 4 rokov. V druhej triede je 22 detí vo veku od 4-5 do 6 rokov. O východu a vzdelávanie sa starajú 4 kvalifikované učiteľky. V prvej triede pani učiteľky Silvia a Adriana, ktorá sa vrátila po materskej dovolenke,  v druhej triede pani učiteľky Angelika a Vierka. O stravu a plné brušká sa stará pani kuchárka Valika a pán kuchár Tonči. O čistotu sa stará teta Silvia, naša  pani školníčka.

Našou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu nám zverených detičiek.

Naša škôlka ponúka:

  • výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Štvorlístok“, ktorý je ušitý na mieru podľa našich podmienok,
  • veselý život v skupine kamarátov,
  • vynikajúci kolektív materskej školy, ktorý sa o Vaše ratolesti dobre postará,
  • pestro vyplnené dni plné zaujímavých hier, aktivít a rozprávok v kolektíve šikovných pani učiteliek a deti milujúceho kolektívu materskej školy.

Exteriér

Zrekonštruovaná škôlka sa nachádza v centre mesta. okolo škôlky je priestranný exteriér so záhradou, pieskoviskami, preliezkami, hracou zostavou ,dopravným ihriskom ,edukačným altánkom a novými hracími prvkami, ktoré nám zabezpečil ná zriaďovateľ- Mesto Moldava nad Bodvou. Ďakujeme

 

Interiér

Interiér materskej školy tvoria dve triedy, dve šatne, dve spálne a dve sociálne zariadenia.