Príprava na vstup do MŠ

Príprava na zmenu- vstup do materskej školy 

Keď príde ten čas, že vaše dieťa začne potrebovať osamostatnenie a kolektív iných detí, môžete mu tento míľnik života uľahčiť, a tak predísť rôznym komplikáciám, ktoré podobné zásadné zmeny u detí prináša.

Umožnite mu styk s rovesníkmi, na ihrisku, alebo v materskom centre, aby sa postupne učilo ako vychádzať s inými deťmi, ako sa podeliť .
Trénujte odlúčenie. Už pred vstupom dieťaťa do škôlky by sa malo vedieť kratšiu dobu zaobísť bez matky. Príležitostné odlúčenia umožnia dieťaťu získať istotu, že mama mu neutečie, ale sa vráti, ako sľúbila.Sľub trebaa dodržať, aby vám dieťa mohlo dôverovať.

Zoznámte ho so škôlkou. Aby nebola pre nováčika škôlka cudzia, je dobré .ak budete chodiť na prechádzky k škôlke a aj ju s dieťaťom raz navštívite. Informujte sa o režime detí v škôlke a hovorte s ním o tom, aby si mohlo vytvoriť konkrétnu predstavu o tom, čo ho v novom prostredí čaká.
Neidealizujte deťom pobyt v škôlke, jeho následkom môže byť totiž sklamanie až odpor. Nikdy sa škôlkou nevyhrážajte: „Veď ťa tam naučia!“
Usilujte sa zlepšiť samoobslužné návyky dieťaťa ako je obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky. Buďte pri tom trpezliví, u dieťaťa to pomôže zvýšiť sebaistotu a tým pocit pohody v novom prostredí.
Aby ste zabránili vzniku ďalších záťaží, je veľmi vhodné naplánovať činnosti ako je sťahovanie alebo narodenie súrodenca na iný čas, alebo ich aspoň odložiť na čas po zvládnutí prvého kritického obdobia. V niektorých prípadoch je lepšie odložiť nástup do MŠ o niekoľko mesiacov.

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do materskej školy

Vedieť:

 • ovládanie základných hygienických návykov,
 • plienky v materskej škole nie sú prístupné, súčasťou toho je , aby dieťa vedelo oznámiť, že potrebuje použiť záchod,
 • zvládnutá lokomócia, chôdza, beh,
 • snaha samostatne jesť lyžicou a piť,
 • vedieť si vyfúkať nos.

Priniesť:

 • paplón a vankúš s obliečkou,
 • plachtu, deku,
 • pyžamo,
 • prezuvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou,
 • detský uterák,
 • úzky pohár , zubnú kefku,
 • náhradné oblečenie,
 • fotokópiu preukazu poistenca,
 • na školský rok: po dohode so zákonným zástupcom
 • všetky veci označené menom,
 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, a evidenčný lístok vyplníte pri nástupe do MŠ