Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Informácia o uznaných kreditoch za programy kontinuálneho vzdelávania .

 

Priezvisko, meno, titul druh KV názov programu počet kreditov
Ballová  Angelika Bc. inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti   24
  aktualizačné Interaktívna tabuľa vo vých.-vzdel.činnosti MŠ   15
  aktualizačné Śkolské projekty  a medzinárodné partnerstvá cez internet    8
Lukácsová Viera Mgr. aktualizačné Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove   8
  aktualizačné Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny   10
  aktualizačné Interaktívna tabuľa vo vých.-vzdel.činnosti MŠ   15
  inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove   24
Ongyíková Silvia aktualizačné Digitálne technológie v MŠ (úroveň začiatočník)   11
  inovačné

 

akualizačné

Inovácie didaktike pre  učiteľov predprim. vzdelávania

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania- Umenie a kultúra- HV

   25

 

14

Adriana Drága

Ildikó Takácsová

       11